Maturitní otázka č. 20
R. Schumann – Dětské scény, část 1 – Von fremden Ländern und Menschen
Email address *
Ve kterém taktu najdeme částečnou nivelizaci tématu (hlavy tématu)?
1 point
Která perioda je zde asymetrická?
1 point
Kde je ve skladbě použita pasáž?
1 point
Které je správné formální schéma skladby?
1 point
V hlavní melodii je všude použitý pouze 1 typ melodického tónu. Který?
1 point
Kde je ve skladbě použita figura?
1 point
Kterou funkční značku má 2. akord ve skladbě?
1 point
Ve kterém taktu je chromatický terciový spoj (slouží zde k modulaci)?
1 point
Ve kterém taktu najdeme inverzi tématu (i když jen částečnou)?
1 point
Do které tóniny autor vybočí v předvětí dílu b?
1 point
Kterou funkční značku má 4. akord ve skladbě?
1 point
Ve kterém taktu je použita imitace (téma přechází do jiného hlasu)?
1 point
Která je hlavní tónina skladby?
1 point
Ve kterém taktu se poprvé objeví subdominantní kvintakord (= vrchol harmonické kadence)?
1 point
Pojmenujte hudební formu skladby:
1 point
Submit
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy