Enkät: Servicelösningar på Holmön
Hur vill du att servicelösningarna på Holmön ska utvecklas? Svara på denna enkät och var med och påverka! Enkäten riktar sig till dig som har en relation till Holmön och är bekant med samhället. Du kanske bor här, har en stuga, äger mark eller är återkommande besökare. Enkäten är öppen fram till den 30 december.

Enkäten är en del av en förstudie som genomförs av Holmöns Utvecklingsforum (HUF) med stöd från Europeiska Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och Umeå kommun. Alla insamlade tankar, idéer och åsikter är till stor hjälp för att veta hur servicen på Holmön ska utvecklas.

Om du vill veta mer om förstudien besök www.holmon.com eller följ projektet via HUF på Facebook eller Instagram.

Tack för att du deltar!

Joar, Maja, Jorik och Elenor i projektgruppen
DAGLIGVAROR, APOTEK, POST OCH PAKET PÅ HOLMÖNS LANTHANDEL
Holmöns Lanthandel har flera funktioner: affär, lantbrevbärare, ombud för Systembolaget och Apoteket. Hur tycker du att Lanthandeln fungerar? Saknar du något eller finns det mesta du behöver?
Handlar du på Holmöns Lanthandel? *
Vad är det främsta skälet till att du (ibland eller alltid) väljer bort Holmöns Lanthandel?
Du kan välja att hoppa över frågan om du oftast handlar på Holmöns Lanthandel.
Vad är det främsta skälet till att du (ibland eller ofta) väljer Holmöns Lanthandel?
Du kan välja att hoppa över frågan om du inte handlar på Holmöns Lanthandel.
Vad tycker du om utbudet av varor? *
Är du intresserad av fler lokalproducerade varor i utbudet? *
Om ja, vilka typer av lokalproducerade varor är du intresserad av? Du kan markera flera alternativ. *
Required
Om du saknar varor, vad skulle du vilja fanns?
Your answer
Vad tycker du om priserna i Lanthandeln? *
Vad tycker du om Lanthandelns öppettider sommartid? *
Sommartid har Lanthandeln öppet 10-19 alla dagar i veckan.
Vad tycker du om Lanthandelns öppettider vintertid? *
Vintertid har Lanthandeln öppet 10-12 och 16.30-19 på vardagar. På lördagar 09.30-12 och 16-17. På söndagar 10.30-12 och 16-17. Tiderna ligger i anslutning till färjans ankomst och avgång.
Vad tycker du om postservicen på Lanthandeln? *
Vad tycker du om möjligheten att skicka och hämta ut paket som levereras med PostNord? *
Holmöns Lanthandel är idag ett så kallat lantbrevbärarombud, vilket innebär att paket kan levereras till ön, men registreras officiellt på ett postkontor i Umeå vilket gör att aviseringarna inte blir korrekta.
Vad tycker du om möjligheten att skicka och hämta ut paket som levereras med DHL och Schenker? *
Paket som skickas via speditionsfirmor som DHL eller Schenker hanteras via närmsta paketombud som ligger i Sävar.
Vad tycker du om utbudet av apoteksvaror på Lanthandeln?
Hur tycker du Lanthandelns roll som ombud för Systembolaget fungerar? *
Som ombud kan Holmöns Lanthandel förmedla förbeställda varor från Systembolaget. Beställning kan göras via Lanthandeln eller direkt via Systembolagets hemsida. Tjänsten gäller hela Systembolagets sortiment.
Hur tycker du Lanthandelns roll som bibliotek fungerar? *
På Lanthandeln finns biblioteksböcker att låna, som byts ut med jämna mellanrum.
Saknas någon typ av service som Lanthandeln skulle kunna erbjuda? Föreslå gärna!
Holmöns Lanthandel har många funktioner: försäljning av dagligvaror, ombud för Apoteket och Systembolaget, posthantering, tillhandahållande av biblioteksböcker, bensinförsäljning, mm. Har du idéer för hur befintlig service skulle kunna utvecklas? Eller idéer för nya tjänster Lanthandeln skulle kunna erbjuda?
Your answer
Vad skulle få dig att välja Holmöns Lanthandel i större utsträckning än i dag?
Du behöver affären - affären behöver dig! För att Lanthandeln ska fortsätta leva behöver köptrogenheten öka. Vad skulle få dig och andra att oftare välja Holmöns Lanthandel? Alla tips och idéer tas tacksamt emot.
Your answer
PERSONTRAFIK OCH DRIVMEDEL
Följande frågor handlar om hur du upplever att det fungerar att ta sig till och från Norrfjärden och Byviken. Eftersom färjetrafiken är en stor fråga som drivs separat, behandlas den inte här. Arbetet med att driva på utvecklingen av färjeleden görs av en arbetsgrupp från HUF samt KOM-gruppen.
På vilka sätt tar du dig till och från färjeläget i Norrfjärden? Ange alla alternativ som är aktuella för dig? *
Required
På vilka sätt tar du dig oftast till och från färjeläget i Norrfjärden? Ange ett alternativ. *
Hur upplever du utrymmet för parkering i Norrfjärden? *
Upplever du att parkeringen i Norrfjärden uppfyller dina behov? *
Required
På vilka sätt tar du dig fram på Holmön? *
Required
Hur upplever du parkeringsmöjligheterna för motorfordon i Byviken? *
I samband med att du lämnar Holmön, upplever du att parkeringen i Byviken uppfyller dina behov? *
Required
I samband med att du lämnar Holmön, hur upplever du parkeringsmöjligheterna för cykel i Byviken? *
Tankar du på Holmön? *
Har du behov av en mer utbyggd och tillförlitlig drivmedelsanläggning på Holmön? *
I dagsläget finns en farmartank för bensin 95 oktan. Volymen är blygsam och möjligheterna till påfyllning är få.
Vilken eller vilka typer av fordon har du behov av drivmedel till?
Vilka satsningar som minskar klimatpåverkan från fordon skulle vara intressant för dig? *
Required
Om det skulle finnas en bilpool eller liknande på Holmön, vilka fordon skulle vara intressanta för dig? *
Required
Om det skulle finnas en bilpool eller liknande på Holmön, på vilket sätt skulle du föredra att detta fungerade? *
Finns det något i övrigt som skulle underlätta dina transporter kopplade till Holmön, som du saknar?
Your answer
BO OCH LEVA PÅ HOLMÖN
Hur ser din framtid på Holmön ut? Är du deltidsboende eller bofast året om? Är Holmön en plats för din lediga tid, eller skulle du vilja bedriva verksamhet på ön?
Vad beskriver bäst ditt sätt att vistas på Holmön i dag? *
Vilken tid tillbringar du på Holmön? *
Skulle du vilja vara bofast på Holmön? *
Om du vill bo på Holmön, vilka hinder ser du? Du kan markera flera alternativ. *
Required
Är du intresserad av att bedriva verksamhet på Holmön? *
Antalet arbetstillfällen att söka på Holmön är få. Att bedriva näringsverksamhet på egen hand eller tillsammans med andra kan därför vara ett sätt att möjliggöra en tillvaro på Holmön på hel- eller deltid.
Required
Har du andra tankar eller drömmar om framtiden på Holmön? Dela gärna med dig av dina idéer eller visioner, stort som smått!
Your answer
KORT OM DIG
Ålder *
Jag är: *
Är du markägare? *
Är du skriven på Holmön? *
Är du företagare / driver verksamhet på Holmön? *
Är du aktiv i någon av Holmöns föreningar? *
Kontaktuppgifter, frivillig uppgift
Vill du att projektgruppen ska kunna kontakta dig för att diskutera vidare, eller skicka särskil information om något du angivit intresse för i denna enkät? Ange då namn och kontaktuppgifter nedan, helst e-post.
Your answer
Medgivande att hantera dina personuppgifter *
Genom att fylla i denna enkät och skicka den medger du att Holmöns Utvecklingsforum hanterar dina lämnade uppgifter i enlighet med GDPR. Namn och kontaktuppifter är frivilligt att lämna, i föregående steg. Du kan också välja att inte lämna några personuppgifter och svara anonymt.
Förstudien genomförs med stöd från Europeiska Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och Umeå kommun.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy