Изразување интерес за потреба од работна сила со дигитални вештини и поддршка на процесот на дигитализација
Онлајн пријава за работодавачи
1. Основни податоци за работодавачот
Назив на претпријатието: *
Седиште (Општина): *
Адреса: *
Контакт лице: *
Телефон за контакт: *
Е-пошта: *
Дејност:
ЕМБС:
Даночен броj:
Број на вработени:
2. Ве молиме наведете за кој од понудените он-лајн програмски пакети или обуки го изразувате својот интерес или дополнете по ваш избор. Имајте предвид да изберете и/или дополните до максимум 3 он-лајн програмски пакети кои се од најголем интерес за вашето претпријатие:
Во случајот кога имате избрано друг програмски пакет кој не припаѓа на горе наведените, Ве молиме дополнете по ваш избор. Може да дополните една или макисмум 3 теми кои ви се потребни, а ги нема во претходната листа:
3. Колку вкупно невработени лица би можеле да вклучите во процесот на обука?
Наведете број:
4. Колку од вклучените невработени лица можете да ги вработите по успешно спроведената обука?
Наведете број:
5. Доколку имате предвид кој ќе ја спроведе обуката, ве молиме наведете го спроведувачот на обука. Доколку сте одбрале два или три различни он-лајн програмски пакети, пополнете соодветно за секој без оглед дали се работи за истиот или за различен спроведувач. Во случај да сте избрале само една обука, наведувате спроведувач само за таа обука (другите полиња оставете ги празни):
Забелешка: ако немате идеја кој ќе ја реализира обуката, оставете празно; Спроведувачот на обука може да ви биде доделен и од страна на УНДП по претходна координација со Вас како работодавач.
Обезбедувач на обука за првиот избран програмски пакет од горната листа:
Обезбедувач на обука за вториот избран програмски пакет од горната листа:
Обезбедувач на обука за третиот избран програмски пакет од горната листа:
6. Со оглед дека поддршката од УНДП е обезбедена во облик на кофинансирање до максимум 24.000мкд и истата не би можела да надмине 70% од вкупната сума за обуката, ве молиме да ја изразите својата спремност за кофинансирање, во вкупна максимална вредност во мк денари, која сте подготвени да ја издвоите по лице:
Впишете вкупна сума во мкд по лице (без точки или запирки):
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy