Gençlik Örgütleri Forumu Gözlemci Üye Başvuru Formu

Türkiye’de gençlik politikasının hak temelli bir yaklaşımla ele alınması konusunda çalışan Gençlik Örgütleri Forumu (GOFor), gençlik alanında çalışmalarda bulunan örgütlerinin birlikte hareket ettiği ortak bir platformdur.

Türkiye'deki gençlik örgütlerini aynı şemsiye yapı altında bir araya getirerek Türkiye'de kapsayıcı, hak savunuculuğu temelinde, bölgesel ve uluslararası boyutta bir platform olan GOFor'un en önemli rolü evrensel standartlarda olan gençlik politikalarının altyapısının oluşabilmesi için farkındalık yaratmak; gençlerin haklarını ilgili platformlarda savunmaktır. Bu amaçla, üye örgütlerce üzerinde çalışmalar devam eden "politika şartı belgesi" mevcuttur. Ayrıca, üyesi olan ve olmayan gençlik örgütlerinin ve öğrenci topluluklarının kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyor.

Platform, evrensel standartlarda bir gençlik politikasının kamu ve sivil toplum eş güdümüyle yasal güvence altına alınmasını ve uygulanmasını savunuyor. GOFor, hak temelli gençlik politikasının hem kamu hem de sivil toplum kuruluşları tarafından daha iyi anlaşılmasını ve böylelikle etkisini arttırmayı hedefliyor.


GOFor, Mart 2015'te gerçekleşen 1. Genel Kurul'unun ardından, bugün giderek artan üye ve gözlemci üyeleri ile çalışmalarına devam etmektedir. Belirtmek gerekir ki, bütün üyeler İlke ve Değerler Metni* doğrultusunda, Çalışma Usul ve Esaslarında** belirlenen yöntemler ile bu ağ içerisindeki çalışmalarını sürdürmektedirler.

Üyelik Süreci:

GOFor’a gözlemci üyelik için aşağıda göreceğiniz gözlemci üyelik başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir.

Üyelik süreci hakkında bilinmesi gerekenler ise şöyledir:

- Tüzüğünde “gençlik alanında çalıştığına dair ifade” bulunmayan kuruluşların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru formunu dolduran örgütlerin formu doldurmalarını takip eden 2 gün içerisinde "gençlik" ifadesinin geçtiği sayfaları taratıp uyelik@go-for.org adresine göndermeleri gerekmektedir. Tüzüğü bu e-mail adresine ulaşmayan örgütlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Gözlemci Üyelik Başvurusu’nun yapılmasını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında (her ay düzenli olarak yapılır), başvurular yönetim kurulu tarafından değerlendirilecek ve başvurusu kabul edilen kuruluşların ‘gözlemci üyelik’ süreleri, üyeliklerinin kabulünün duyurusuyla birlikte kendilerine iletilen matbuu beyan yazısının doldurulup, ıslak imzalı olarak Gençlik Örgütleri Forumu Derneği'nin adresine ulaşması ile başlayacaktır.

-GOFor’a üyelik süreci ‘gözlemci üyelik’ ile başlayacaktır. Örgütün başvurusunun kabulü ve beyan yazısının dernek ofisine ulaşması ile başlayacak bu sürecin ardından gözlemci üyeler talepleri doğrultusunda,tam üyeliği geçiş talebinde bulunarak genel kurulda sunum ve soru-cevap'tan sonra genel kurul oylaması ve kararı ile ’ tam üyelik’ statüsüne geçiş yapabilecektir. Gözlemci Üyeler, üyeliklerinin 4 ayı tamamlanmadan “tam üye” statüsüne geçmek için talepte bulunamayacaktır.

GOFor Türkiye'de gençlik çalışmaları yapan tüm örgütlerin katılımına açıktır. Özellikle belirtmek isteriz ki, tüzel olan ya da olmayan gruplar, öğrenci toplulukları, ötekileştirilmiş grupların yaptığımız faaliyetlerin daha kapsayıcı olması için ve bu ayrımcılığa maruz kalan gençlerin doğrudan kendi sıkıntılarını politikalarımız içerisine taşıyabilmeleri için gençlik girişimi olan Kadın Örgütleri, LGBTİ örgütleri vb. tüm yapıların ağa katılımını beklemektedir.

GOFor hakkında ayrıntılı bilgi için: www.genchakli.org

Sorularınız için: uyelik@go-for.org

* http://www.genchakli.org/tr/103/Ilke-ve-Degerler-Metni.html
** http://www.genchakli.org/tr/104/Calisma-Usul-ve-Esaslari.html

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question