Podpora mobility škol z území MAS Chrudimsko do vzdělávacích zařízení SFÉRA Pardubice a Planeta Hlinsko - žádost o příspěvek
Cílem výzvy je podpora mobility dětí a žáků škol na území Pardubického kraje za účelem návštěvy vzdělávacích center: Vzdělávací centrum SFÉRA a Vzdělávací centrum Planeta Hlinsko. Tato vzdělávací centra nabízejí širokou škálu programů. Výzvu Podpora mobility škol z území MAS Chrudimsko do vzdělávacích zařízení SFÉRA Pardubice a Planeta Hlinsko je možné uskutečnit díky dotaci Pardubického kraje.

Možní žadatelé
MŠ, ZŠ a SŠ  zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení nacházející se na území MAS Chrudimsko v obcích: Bítovany, Bořice, Dvakačovice, Honbice, Chrudim, Kočí, Orel, Slatiňany, Smrček, Svídnice, Tuněchody, Úhřetice, Vejvanovice, Žumberk .

Účel příspěvku
Příspěvek lze využít na dopravu dětí a žáků za účelem návštěvy vzdělávacích center: Vzdělávací centrum SFÉRA (Automatické mlýny 1962, 530 03 Pardubice) a Vzdělávací centrum Planeta Hlinsko (Prošvicova 1811, 539 01 Hlinsko). Dopravu lze uskutečnit na základě objednávky hromadného prostředku nebo s využitím veřejné hromadné dopravy. V případě využití veřejné hromadné dopravy je však nezbytné předložit k vyúčtování hromadné jízdenky v maximálním počtu 6 kusů doložených dokladů. Tento stanovený limit lze překročit pouze ve výjimečných případech a pouze po předchozí dohodě s MAS.
Příspěvek není možné využít na vstup do vzdělávacího centra. Vstupné do vzdělávacího centra si škola hradí sama. Termín programu ve vzdělávacím centru si škola sjednává sama. Příspěvek na dopravu lze kombinovat i s aktivitami, které máte domluvené v rámci MAP IV. v ORP Chrudim.

Výše podpory
Podpora mobility do těchto center bude zajištěna prostřednictvím MAS Chrudimsko, z.s. ve formě finančního příspěvku konkrétní škole ve výši max. 70 % nákladů na akci. Příspěvek bude proplacen po vyúčtování.
Celková alokace výzvy MAS Chrudimsko, z.s. uvolněna k přerozdělení: 182 000 Kč.

Žádost o podporu

O příspěvek na podporu mobility je možné zažádat od 13. 5. 2024 do vyčerpání alokace výzvy, nejpozději však do 31. 10. 2024
Na základě vyplněného formuláře Vám MAS Chrudimsko, z.s. do datové schránky zašle návrh Smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku. Smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku budou vydávány průběžně v pořadí dle data přihlášení o příspěvek ve formuláři.
O vyčerpání alokace výzvy bude MAS Chrudimsko, z.s. informovat na webových stránkách.

Vyúčtování
Akce musí proběhnout od 1. 4. 2024 do 30. 11. 2024. Vyúčtování je potřeba uskutečnit nejdéle měsíc od uskutečnění akce. V případě, že akce byla uskutečněna před vyhlášením výzvy MAS, podá žadatel vyúčtování bezodkladně po podpisu Smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku.
Poslední datum odevzdání vyúčtování akce – 30. 11. 2024 (pouze však pro akce uskutečněné v listopadu 2024).
Vyúčtování uskutečníte zasláním vyplněného formuláře Vyúčtování akce (příloha č. 1 ) a kopií účetních dokladů.
   
Vyúčtování s přílohami je pak nutné zaslat na tomas.cerny@maschrudimsko.cz. Na základě zaslání vyúčtování akce bude následně proplacena výše podpory uvedená ve Smlouvě o poskytnutí účelového příspěvku, maximálně však 70 % skutečných nákladů na dopravu dle doložených účetních dokladů. Příspěvek bude proplacen zpravidla do 30 pracovních dnů od doložení vyúčtování, nejdéle do 60 pracovních dnů. 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Název školy *
Sídlo *
*
datová schránka *
Statutární zástupce *
Bankovní účet *
Kontaktní osoba *
Email kontaktní osoby *
Telefon kontaktní osoby *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy