Zapisy na seminarium "Gamifikacja po fińsku" 5 września 2019.
Szanowni Państwo,

Celem potwierdzenia swojej obecności prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu i wpełnienie ankiety zgłoszeniowej.

Pozdrawiam
Alicja Krawczyńska
Good Books - project manager Good GamesRegulamin uczestnictwa w szkoleniu
„Gamifikacja po fińsku”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin uczestnictwa określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniu „Gamifikacja po fińsku” organizowanym przez firmę Good Books, w dniu 5 września 2019, we Wrocławiu, zwanym w dalszej części Organizatorem.
2. Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się na stronie https://goodgames.pl/aktualnosci/gamifikacja-po-finsku/
3. Koszty udziału w szkoleniu oraz koszty podróży uczestnika/uczestniczki szkolenia pokrywa instytucja zgłaszająca lub uczestnik samodzielnie.

§ 2 Zgłoszenia na szkolenie
1. Uczestniczką / uczestnikiem szkolenia jest osoba zgłoszona poprzez wypełnienie niniejszego elektronicznego formularza.
2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia całego formularza.
3. Ilość miejsc na szkolenie jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłacenie opłaty za szkolenie.
4. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu.

§ 3 Opłaty za szkolenie
1. Opłata za szkolenie wynosi 239 PLN brutto za osobę do 31 lipca 2019 oraz 289 PLN/osobę od 1 sierpnia 2019.
Płatności prosimy dokonywać przelewem na konto:
MARCIN SKRABKA GOOD BOOKS KOMANDORSKA 78A/1 53-345 WROCŁAW
ING Bank Śląski S.A.
85 1050 1575 1000 0092 0691 7727
2. Na podstawie dokonanej wpłaty Organizator wystawia fakturę VAT.
3. Istnieje możliwość zwolnienia z VAT na podstawie Oświadczenia instytucji kultury o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.


§ 4 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na szkolenie, które odbywać się będzie w Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184, Wrocław.
2. Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 9.00 a kończy ok. godz. 15.30.
3. Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzające uczestnictwo, catering w postaci przerw kawowych i przekąsek.
4. Ponadto organizator przekazuje uczestnikom kod QR do mobilnej gry edukacyjnej do wykorzystania w zajęciach z młodzieżą, ważny do końca 2019 roku.

§ 5 Rezygnacja ze szkolenia
1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy mailem na adres info@goodgames.pl w terminie do 27 sierpnia 2019. Organizator zwraca opłatę za szkolenie w wysokości 70%.
2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia po tym terminie zgłaszającemu nie przysługuje zwrot opłaty za szkolenie.
3. W każdym czasie Zgłaszający na szkolenie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia, za którego bierze pełną odpowiedzialność. Nowy uczestnik powinien również zarejestrować się poprzez formularz wskazując w uwagach zamianę uczestników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych w terminie do 27 sierpnia 2019.
5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje, o tym fakcie każdego z uczestników i wypłaci uczestnikom pełny zwrot opłaty.


§ 6 Dane osobowe
1. Wypełniając formularz zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Good Books Marcin Skrabka, ul. Komandorska 78A/1, 53-345 Wrocław. Inspektor Danych Osobowych Marcin Skrabka e-mail: marcin@goodbooks.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby komunikacji dotyczącej współpracy między Good Books a zgłaszającym na podstawie Art.6 lit. e) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu załatwienia sprawy, której komunikacja dotyczyła lub zostaną usunięte na prośby Osoby, której dane dotyczą.
4. Każda osoba ma prawo żądać od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, ma również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych poprzez wysyłanie maila na adres goodbooks@goodbooks.pl. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo zgłosić skargę do PUODO, jeśli uzna iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.


§ 7 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie szkolenia. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie goodgames.pl.
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy