Obrazac za sudionike edukacija
Ovaj obrazac za sudionike edukacija Platforme za Društveni centar Čakovec u sklopu projekta Nove prakse - sudioničko upravljanje zgradom Scheier služi kao Vaša prijava ne edukacije te pomoć pri organizaciji istih prema vašim potrebama.


Broj mjesta je ograničen te će se odabir sudionika raditi prema mogućnostima aktivnog sudjelovanja na zadanim terminima edukacija.


EDUKACIJE

U sklopu projekta Nove prakse – sudioničko upravljanje zgradom Scheier, sufinanciranim od Europske unije u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (natječaj Kultura u centru) u 100% iznosu od 2.499.436,82 kn, Platforma za Društveni centar Čakovec organizira edukacije za jačanje kapaciteta lokalnih vlasti i članica Platforme za procese sudioničkog upravljanja u kulturi.

Partner Platforme za Društveni centar Čakovec na projektu je Međimurska županija. Trajanje projekta je 24 mjeseci, a završava zaključno s 29. listopadom 2020. godine.

Predviđene edukacije su jednodnevne. Svaka edukacija uključuje zakusku i osvježenje.

_____________

Edukacije dijelimo na 3 klastera:

1. KLASTER - Sudioničko planiranje - TRAVANJ 2019. (završeno)

2. KLASTER - Sudioničko programiranje - SVIBANJ 2019. (završeno)

3. KLASTER - SUDIONIČKO ODLUČIVANJE - RUJAN 2019. (9. i 10. rujna od 9 do 17 sati; 16. i 17. rujna od 9 do 17 sati)

_____________

EDUKACIJE O SUDIONIČKOM ODLUČIVANJU:

Lokacija: Zgrada Scheier, Ul. Matice hrvatske 2, 40000, Čakovec

Datumi i vrijeme održavanja edukacija: Ponedjeljak i utorak, 9. i 10. rujna od 9 do 17 sati.
Ponedjeljak i utorak,16. i 17. rujna od 9 do 17 sati

Teme edukacija:

1. Moderiranje, facilitiranje i medijacija
2. Komunikacijske vještine
3. Konsenzus
4. Timski rad

Edukatorice platFORMATa, baze trenera Mreže mladih Hrvatske, sa sudionicima edukacija će raditi na ključnim vještinama bitnim kod sudioničkog odlučivanja: komunikacijske vještine, timski rad, konsenzus, moderiranje, facilitiranje i medijacija. Edukacije će obuhvaćati teorijski i praktični rad svih sudionika, a fokusi će biti na vještinama pojedinaca, stvaranju konstruktivnih odnosa, civilno-javna partnerstva, suradnja i komunikacija među udrugama s konačnim ciljem jačanja kapaciteta sudionika u području sudioničkog upravljanja u kulturi.


_____________

Sve informacije i materijale slat ćemo preko newslettera ili maila.

Očekujemo aktivno sudjelovanje svih sudionika kako bi edukacije i radionice u konačnici ostvarile kvalitetne i konkretne rezultate.
Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Platforma za Društveni centar Čakovec. Report Abuse - Terms of Service