3.3 ЭМИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХЭРЭГЛЭГЧ ҮНЭЛЭХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

  This is a required question
  This is a required question
  1. Эмийн сангийн тухайн байршлын хаяг бүхий тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг үйлчилгээний танхимд байршуулсан (5)
  2. Эм, бүтээгдэхүүнийг нарны шууд тусгалаас хамгаалж хадгалдаг (11)
  3. Хэрэглэх хүчинтэй хугацаа дууссан эмээр үйлчилдэггүй (15)
  4. Худалдан авч буй эмийн хэрэглэх зааврыг тодорхой, ойлгомжтой тайлбарлан өгдөг, эмийн гаж нөлөө илэрвэл хэрхэн мэдээлэх талаар зөвлөлгөө өгдөг (21)
  5. Үнэ төлбөргүй олгодог, буцалтгүй тусламжийн эмийг худалдаагүй (17)
  6. Эмийн гаж нөлөөний мэдээллийг цуглуулах хайрцгийг ил байрлуулсан, гаж нөлөөг мэдээлэх шар хуудас бэлэн байдаг (37)
  7. Иргэдийн гомдол, мэдээлэл санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэдэг (38)
  8. Эмийн сангийн ажиллагсад цайвар өнгийн ажлын хувцастай, цэвэрхэн өмсөж хэвшсэн (49)
  9. Антибиотикийг эмчийн жороор олгодог (18)
  Please enter one response per row
  This is a required question