G R A N D P R IX GMINY ŁAZY W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR BURMISTRZA ŁAZ
3 turniej 18.09.2016 r.rozpoczęcie turnieju godz. 9.00 HALA SPORTOWA KLAUDIUSZ W ŁAZACH
IMIĘ *
Your answer
NAZWISKO *
Your answer
KATEGORIA WIEKOWA *
KONTAKT TELEFON
Your answer
KONTAKT MAIL
Your answer
REGULAMIN
R E G U L A M I N G R A N D P R IX GMINY ŁAZY
W TENISIE STOŁOWYM
O PUCHAR BURMISTRZA ŁAZ
III turniej 18.09.2016 r.
rozpoczęcie turnieju godz. 9.00
HALA SPORTOWA KLAUDIUSZ W ŁAZACH

1. Organizator rozgrywek

MKS ORKAN CHRUSZCZOBRÓD

1.1. Współorganizator:
OSiR w Łazach
Zespół Szkół nr 1 w Łazach

2. Cel rozgrywek: Upowszechnianie gry w tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

3. Uczestnictwo - w turnieju prawo startu posiadają wszyscy chętni, którzy:
Zapoznają się z niniejszym regulaminem i zobowiążą się go przestrzegać.
Dokonają zgłoszenia do turniejów na stronie internetowej: www.grandprix.osir.lazy.pl
lub w dniu turnieju przed jego rozpoczęciem i uiszczą opłatę startową
w kwocie 10 zł w dniu turnieju. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejszą rejestrację internetową.

4. Sposób przeprowadzenia rozgrywek
- Rozgrywki zostaną przeprowadzone według Regulaminu Polskiego Związku Tenisa
Stołowego.
- Partie będą rozgrywane do 3 wygranych setów.

Odbędą się 4 turnieje w następujących kategoriach:
- do 18 lat
- od 18 do 45
- pow. 45

PODCZAS TURNIEJU ROZEGRANE ZOSTANĄ ZAWODY W KLASYFIKACJI OPEN. NIE WLICZAJĄ SIĘ ONE DO KLASYFIKACJI GENERALNEJ.

- Turnieje są turniejami otwartymi bez ograniczeń ilościowych.

- Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w poszczególnych grupach wiekowych.
Do klasyfikacji końcowej zalicza się wyniki z 4 turniejów.

- W przypadku uzyskania, po turnieju finałowym, przez kilku zawodników tej samej
ilości punktów wyżej sklasyfikowani zostają zawodnicy, którzy zdobyli większą liczbę
I miejsc, II miejsc, III miejsc , itd. we wszystkich turniejach.

- Turnieje będą przeprowadzane systemem do dwóch przegranych gier z ustaleniem
kolejności miejsc 1 – 8 oraz wyłonieniem grup zawodników zajmujących miejsca
9 – 12 i miejsca 13 - 16.

- Rozstawienie zawodników/czek:

- W turniejach II i III sędzia i przedstawiciel organizatora rozstawiają zawodników w oparciu o sumę punktów po rozegranych wcześniej turniejach.


5. Punktacja:
Zawodniczki i zawodnicy zdobywają punkty zgodnie z zajętym miejscem w danym
turnieju:
I miejsce 22 pkt
IX miejsce 6 pkt
II miejsce 19 pkt
X miejsce 6 pkt
III miejsce 16 pkt
XI miejsce 6 pkt
IV miejsce 13 pkt
XII miejsce 6 pkt
V miejsce 10 pkt
XIII miejsce 3 pkt
VI miejsce 9 pkt
XIV miejsce 3 pkt
VII miejsce 8 pkt
XV miejsce 3 pkt
VIII miejsce 7 pkt
XVI miejsce 3 pkt

5.2 Pozostali zawodnicy biorący udział w turnieju otrzymują 1 punkt

5.3 W przypadku stwierdzenia mniejszej liczby zawodników niż 16 w danej kategorii
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad punktacji w tej kategorii w danym
turnieju

7. Nagrody:
7.1 Klasyfikacja indywidualna w poszczególnych turniejach za zajęcie 1-4 miejsca medale oraz nagrody rzeczowe.
7.2. Klasyfikacja indywidualna /końcowa/. Za miejsca 1 – 4 – puchary Burmistrza Łaz

8. Inne sprawy organizacyjne.
8.1. Na sali gimnastycznej obowiązuje obuwie zmienne dla zawodników jak i osób
towarzyszących.
8.2. Każdy zawodnik biorący udział w turnieju zobowiązany jest do sędziowania
pojedynków, wyznaczonych przez sędziego prowadzącego turniej.
8.3. Zawodnicy biorą udział w turniejach na własną odpowiedzialność, organizator nie
ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
8.4 Zawodnicy biorąc udział w turnieju oświadczają że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju.
8.5. Organizator nie odpowiada za wypadki zawinione przez uczestników turniejów
8.6. Za rzeczy pozostawione w szatniach i na terenie obiektu organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
8.7. O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia i przedstawiciel organizatora
turnieju.
8.8. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje przedstawicielowi organizatora.

Bez tytułu
AKCEPTUJĘ REGULAMIN *
Zaznacz TAK aby zaakceptować regulamin
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service