Návrh na fajnOVý projekt
Sbíráme náměty do Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023. Máte projekt nebo nápad týkající se rozvoje Ostravy? Může se stát součástí nového plánu. Stačí, když jej popíšete do našeho připraveného formuláře.

Ostrava má nový Strategický plán, který určuje směr, jakým by se naše město, s výhledem až do roku 2030, mělo rozvíjet. Plán jsme vytvářeli společně s lidmi, do jeho tvorby se zapojilo 20 tisíc obyvatel a návštěvníků Ostravy. Všichni nyní máte možnost poslat vlastní námět na strategický projekt. U každého ze zaslaných projektových záměrů posoudíme možnost a potřebnost jeho realizace a zařazení do Strategického plánu. Projekty by měly naplňovat priority nazvané Metropole regionu, Bohatství v lidech a Zdravé město. Podrobnosti o zaměření priorit jsou uvedeny přímo ve formuláři. Základní informace o došlých projektových námětech budou průběžně zveřejňovány.

Více informací o tvorbě a realizaci Strategického plánu najdete na stránkách www.fajnova.cz nebo na facebooku www.fb.com/fajnova.cz. Děkujeme za vaše nápady pro rozvoj Ostravy. Tým fajnOVA.
Základní informace o projektu
Jaký navrhujete název projektu? *
Co konkrétně je náplní projektu? *
Stručně popište obsah projektu, případně jeho jednotlivé aktivity
Proč a pro koho je projekt potřebný? *
Popište přínosy projektu nebo problém, který by měl projekt řešit
Kdo je nositelem projektu a bude za něj zodpovědný? *
Která organizace, instituce nebo jiný subjekt připravuje nebo by měla projekt připravovat a realizovat
Kde bude projekt realizován? *
Je-li to možné, uveďte co nejpřesnější adresu, kde bude projekt umístěn
Výběr a popis strategických cílů
Jaká je vazba projektu/záměru na priority a cíle fajnOVého strategického plánu? *
Dle charakteru projektu vyberte jeden nebo maximálně 3 strategické cíle, které podle vás projekt naplňuje
Required
A.1 Ostrava jako metropole regionu - Propojit město uvnitř i se světem
Účelem této priority je posílit roli a funkce Ostravy jako regionální metropole a propojit město uvnitř i navenek se světem – dopravně, komunikačně a informačně. Cílem je aktivněji budovat spolupráci v regionu s cílem posilovat funkce města jako metropole (brána regionu, lepší image, vyšší regionální konkurenceschopnost, podpora inovační a znalostní ekonomiky), intenzivněji se zapojit do mezinárodních ekonomických aktivit a spolupráce, důsledněji strategicky řídit a spolupracovat s městskými obvody a organizacemi města, realizovat koncepce a monitorovat, hodnotit a komunikovat dosažené výsledky dovnitř i vně úřadu, rozvíjet kompetence v oblasti řízení a rozhodování o městském rozvoji a dopravně a funkčně město lépe propojit.

A.2 Ostrava jako metropole regionu - Oživit historické centrum města
Cílem je oživení a koncepční rozvoj historického centra Ostravy co by historického a polyfunkčního jádra s významem pro celý region.

B.1 Bohatství v lidech - Být centrem prvotřídního vzdělávání
Účelem strategického cíle je připravit obyvatele Ostravy pro uplatnění na trhu práce i v živote. Cílem je zajistit odborně připravené lidi pro firmy a organizace, rozvíjet měkké, jazykové i digitální kompetence obyvatel, které jsou přenositelné napříč sektory a posilují adaptibilitu pracovní síly, a vytvořit mimořádné prostřední pro rozvoj, udržení či přilákání talentů.

B.2 Bohatství v lidech - Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání
Účelem strategického cíle je zvýšit podnikavost obyvatel Ostravy, počet úspěšných firem a atraktivních pracovních míst. Cílem je posílit motivaci obyvatel k podnikání, vytvořit funkční ekosystém podpory podnikání a snížit rizika spojené se zahájením a rozvojem podnikání, vytvořit podmínky pro generování nových nápadů a jejich přenos do praxe.

B.3 Bohatství v lidech - Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města
Účelem strategického cíle je dále posilovat roli a význam komunit a občanských iniciativ v Ostravě. Cílem je vytvořit prostor pro spontánní komunitní aktivity a participaci obyvatel na občanském životě, zapojit obyvatele do spolurozhodování o rozvoji města, lépe využívat komunitní iniciativy pro rozvoj kvality života ve městě a vytvořit prostor pro vznik nových nápadů a jejich uplatnění.

C.1 Zdravé město - Kultivovat prostředí pro život všech generací
Účelem strategického cíle je oživit městský prostor a přilákat do něj lidi realizací principů kvalitního urbanismu a udržitelné mobility. Cílem je snížit množství nevzhledných ploch ve veřejném prostoru a vytvořit koncepční plán jeho rozvoje, zvýšit množství kvalitních bytů v intravilánu města a prosazovat výstavbu kvalitní architektury a zvýšit počet míst, linií a ploch preferujících udržitelné formy mobility na úkor automobilové dopravy.

C.2 Zdravé město - Přiblížit město přírodě
Účelem strategického cíle je adaptovat městský prostor na klimatickou změnu, budovat kvalitní funkční zeleň a vodní prvky, revitalizovat brownfieldy a ekologické zátěže a snížit ekologickou stopu města (úspora energií, nakládání s odpady, čistota ovzduší, environmentální vzdělávání, smart city).
Další informace o projektu
Na jaké aktivity projekt navazuje?
Existuje-li propojení projektu s jinými aktivitami, uveďte s jakými
Jaké odhadujete náklady na realizaci projektu?
Uveďte odhad všech nákladů na realizaci akce v Kč
Jaké odhadujete náklady na údržbu a provoz?
Uveďte odhad nákladů na udržování a případné provozní náklady (ročně)
Kdo bude financovat realizaci a údržbu projektu ?
Uveďte, kdo bude zajišťovat finance na realizaci projektu a jeho provoz, případně dotační zdroj, který by se mohl podílet na financování
Kontaktní údaje
Vaše kontaktní údaje pro případ dotazů na upřesnění informací o projektu. Tyto údaje nebudou nikde zveřejněny a budou využity jen ke vzájemné komunikaci v rámci projektu fajnOVA.
Jméno a příjmení, organizace
Telefon
E-mail *
Další informace
Doplňkové informace
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy