Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít
Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít je akreditované školenie, ktoré sa uskutoční 5. júna 2019 vo Zvolene. Miesto konania upresníme prihláseným záujemcom.
Akreditované vzdelávanie ponúka interaktívne a neformálne podané témy týkajúce sa manažmentu dobrovoľníkov ako aj "event" manažmentu v rozsahu 8 hodín. Kurz pokračuje dištančným štúdiom formou konzultácií, príprav konzultácie a odovzdania prakticky využiteľnej práce vybraného "eventu".
Absolventi/ky dostanú po ukončení prezenčného kurzu a odovzdaní práce certifikát akreditovaného vzdelávania MŠVVaŠ SR.
My v Centre ho voláme aj "Jednodňovky ľavou zadnou", pretože po našom školení už nebude žiadny problém zorganizovať podujatie či krátku aktivitu aj s pomocou dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.
CENA ŠKOLENIA je 10 Eur a pokrýva naozaj najnutnejšiu réžiu. Platiť bude možné v hotovosti priamo na školení, pre vystavenie faktúry prosím vyplňte aj tieto údaje. Ďakujeme!
Meno a priezvisko *
Trvalý pobyt *
Dátum narodenia *
Miesto narodenia *
Kontaktný email *
Telefónne číslo *
Za školenie budem platiť *
Uveďte prosím Vaše fakturačné údaje (viď vyššie)
Vaše očakávania od školenia
Chcete nám ešte niečo odkázať
V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov, vyjadrujem súhlas Centru dobrovoľníctva, n.o. so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v prihláške na akreditované vzdelávanie Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít za účelom administrácie uvedeného vzdelávania. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service