Bazén ZŠ Milénova - náhradníci
"Přihlásíte-li se až jako náhradník, je tu jen malá pravděpodobnost, že se do Vámi požadovaného kurzu dostanete. Proto prosím využijte nabídky kurzů v Aquaparku Kohoutovice, kde je dostatek místa."

**Jakmile se na požadovaném bazénu uvolní místo, tak se ihned ozvu.
Přihláška na plavecký kurz pro školní rok 2019/20
Den v týdnu *
označte dny, které vám vyhovují
Required
Čas *
Doba, která by vám vyhovovala
Required
Jméno *
přihlašovaného dítěte
Your answer
Příjmení *
přihlašovaného dítěte
Your answer
Ulice *
Your answer
Číslo popisné *
(nemáte-li, napište do odpovědi X)
Your answer
Číslo orientační *
Your answer
Město *
Your answer
Městská část *
(nemáte-li, napište do odpovědi X)
Your answer
PSČ *
(nemáte-li, napište do odpovědi X)
Your answer
Rodné číslo *
RČ musí obsahovat 0 a lomítko (např. 045421/1234) - důležité pro pojišťovnu
Your answer
Datum narození *
MM
/
DD
/
YYYY
Telefon *
na zák.zástupce
Your answer
E-mail *
na zák.zástupce
Your answer
Vaše dítě již navštěvovalo plavecký kurz *
Pohlaví *
Je dítě občanem ČR? *
Věk *
Your answer
Souhlas s podmínkami *
Podpisem přihlášky stvrzujete: 1.dítě je zdravé a schopné zúčastnit se akce, pro kterou je tato přihláška platná, 2.souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, 3.souhlas s pořízením fotodokumentace dítěte a použitím pro reklamní účely sportovního klubu policie Kometa Brno z. s., 4.žádáte o přijetí syna/dcery za člena sportovního klubu policie Kometa Brno z. s., 5.souhlasíte se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb. , v platném znění : Souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala osobní údaje mého syna/dcery poskytnuté jí v souvislosti s jeho/jejím členstvím a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na jeho/její rodné číslo. Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému okresnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích. Rovněž souhlasím se zpřístupněním jeho/jejích osobních údajů v nezbytném rozsahu pro orgány státní správy a územích samospráv, a to zejména v souvislosti se žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků z veřejných rozpočtů. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení jeho/jejího členství v TJ/SK. Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy