แบบสอบถาม การให้บริการเว็บไซต์ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
คำชี้แจง
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์เพื่อความประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร โดยตอบแบบสอบถามดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
1.สถานภาพของผู้ใช้บริการ *
2.เพศ *
3.อายุ *
4.ระดับการศึกษาสูงสุด *
5.อาชีพ *
6.การเข้ามาใช้ในเว็บไซต์บ่อยมากเพียงใด *
7.หัวข้อ/เรื่อง และข้อมูลที่ท่านสนใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
8.ท่านรู้จักเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้อย่างไร(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy