Formularz rejestracyjny
III Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej
18-19 października 2019 r.
Pałac Prymasowski, (Hotel Bellotto) ul. Senatorska 13/15, Warszawa
Email address *
Imię i nazwisko *
Your answer
Wybierz debatę w której weźmiesz udział: *
Required
Czy weźmiesz udział w Warsztatach: Młodzi w cyberświecie – katechezy profilaktyczne (19 października 2019 r. godz. 11:00-13:00) *
*Przypominamy, że o przyjęciu na warsztat/debatę decyduje kolejność zgłoszeń.
Oświadczenie * *
Klauzula informacyjna
Administratorem danych jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” z siedzibą przy ul. Wspólnej 25, 00-519 Warszawa (dalej jako „Stowarzyszenie”), e-mail: kancelaria@civitaschristiana.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@civitaschristiana.pl.
Podane przez osobę rejestrującą się na III edycję Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i przez wskazany poniżej okres:
• zagwarantowania uczestnictwa w III edycji Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej poprzez dokonanie rejestracji na wydarzenie (zawarcie umowy rezerwującej uczestnictwo – art. 6 ust. 1 lit. b RODO* oraz zagwarantowanie udziału w wydarzeniu będącego jednocześnie uzasadnionym interesem Stowarzyszenia – art. 6 ust. 1 lit. f RODO); dane zbierane dla tego celu będą przetwarzane do czasu zakończenia ww. wydarzenia,
• otrzymywania informacji o wydarzeniach, imprezach i konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); dane zbierane dla tego celu będą przetwarzane do czasu wycofania zgody,
• zabezpieczenia ewentualnych roszczeń będących uzasadnionym interesem Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); dane zbierane dla tego celu będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.
Stowarzyszenie jednocześnie informuje, że w trakcie III edycji Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej będą robione zdjęcia oraz materiał filmowy, co oznacza, że może zostać utrwalony wizerunek uczestników.
Dane osobowe są udostępniane podmiotom udzielającym wsparcia Stowarzyszeniu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (obsługa prawna, obsługa IT, archiwum zewnętrzne) oraz podmiotom uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Każdej osobie, której dane przetwarza Stowarzyszenie przysługują następujące prawa:
• prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
• prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (16 RODO),
• prawo żądania usunięcia danych osobowych Zleceniobiorcy w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
• prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Zleceniobiorcy (art. 18 RODO),
• prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany, (art. 20 RODO),
• w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, Zleceniobiorcy przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez kontakt ze swoim bezpośrednim przełożonym lub kontakt z inspektorem ochrony danych Stowarzyszenia.
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
• listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
• przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
• telefonicznie: (22) 531 03 00

* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy