033 Benzer Terimlerle İşlem (video çözümlü)
Sıfırdan Matematik Kitabı 94 ve 95. sayfalar çalışılmalı, video dersleri izlenmelidir. ozeldersci.com dan sıfırdan matematik kitabına ulaşabilirsiniz.
1) -4a+5b+4a-4b=?
10 points
2) 1-3a-3b+a-6b-5=?
10 points
3) -a-11a-4b+a-3b=?
10 points
4) -7a+12b-21b+11-3a-4=?
10 points
5) 2a+3b-2a+b-(a-b)-b=?
10 points
6) -(2a+2b-2)-2a+2b-2-(2a-2b)=?
10 points
7) 13+2b-3a+b-(a-b-4+10)=?
10 points
8) -(a+2b)-4c-3a+2b-(2a-b)=?
10 points
9) 2b-(c-a+5b)-b-(3a+c-b)-b-(2c-a-5b)=?
10 points
10) -(2a-5b+2c)+c+(3a+2b)+c-(-a-3b)=?
10 points
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.