Ερωτηματολόγιο για τη γλωσσική ανάπτυξη παιδιών ηλικίας 4 με 5 ετών

Οι ερωτήσεις αναφέρονται σε γλωσσικές δεξιότητες που αναμένουμε τα παιδιά να έχουν κατακτήσει στην ηλικία των 4-5 ετών. Στόχος είναι να ευαισθητοποιηθούν οι γονείς για πιθανή καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου ή/και της ομιλίας.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image