SİVAS İLİ HASSAS ALANLARINDA GÜRÜLTÜ AZALTIMI ALTERNATİF SENARYOLARININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
Değerli Katılımcı,

Bu çalışmanın amacı, Sivas Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nce “Sivas İli Hassas Alanlarında Gürültü Azaltımı Alternatif Senaryolarının Geliştirilmesi” projesi kapsamında hazırlanan gürültü eylem planı çalışmaları için kent sakinlerinin görüş ve düşüncelerini ortaya koymaktır.

Söz konusu proje kapsamında; Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği sınırlarının üzerinde değere sahip gürültü kaynakları için alternatif azaltım senaryoları geliştirilecektir. Geliştirilen azaltım senaryoları ile iyileştirme öngörülerinin de yer aldığı Gürültü Eylem Planı raporu hazırlanacaktır.

Sivas İli stratejik gürültü haritaları tamamlanmış ve gürültü eylem planlarının hazırlanması aşamasına gelinmiştir. İlimizde kaynak bazlı yapılan değerlendirmelerde baskın kaynağın karayolu gürültüsü olduğu belirlenmiştir. Kaynaklardan açığa çıkan gürültünün azaltılarak etkilenmenin en aza indirilmesi için geliştirilen alternatif senaryoları kapsayan bir rapor hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayına sunulacaktır.

Sivas Belediyesi tarafından “Sivas İli Gürültü Eylem Planı Anketi” oluşturulmuş olup internet sitesinden kent sakinlerinin bu çalışmaya katılımı ve halkın bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır. Anket çalışması ile elde edilecek kamuoyu yoklaması sonuçları eylem planı çalışmalarımıza dahil edilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulacaktır.

Anketimiz 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kişisel bilgilerin elde edilmesine yönelik sorular; diğer bölümlerde ise proje çalışmaları kapsamında teknik ekipler tarafından geliştirilen gürültü azaltım senaryoları ile ilgili görüş ve düşüncelerinizi belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır.

Anket sonuçlarının anlamlı olarak değerlendirilebilmesi için soruları samimi ve gerçek düşüncenizi yansıtacak şekilde yanıtlamanız gerekmektedir.

Hazırlanan ankete katılımınız, desteğiniz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.


Sivas Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü


Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms