Kvinnor och hets mot folkgrupp - ett moment22, rösta!
Idag sprids kvinnofientliga/kvinnohatande idéer fullt lagligt varje dag. Kvinnor är den grupp som under längst tid, i alla kulturer, över alla landsgränser och i alla världsdelar utsatts för svåra fysiska och psykiska förföljelser. Huruvida samhället ser dig som kvinna eller man är något du inte väljer. De som hatar kvinnor bestämmer huruvida du är en kvinna och du kan inte värja dig.

I Sverige åtalas människor om de uttrycker "missaktning" om en annan folkgrupp vilket är en väldigt lågt ställd tröskel men det är fullt LAGLIGT att sprida idéer om att:

- kvinnor inte ska fredas från våld på samma villkor som män

- kvinnor ska tåla oönskade sexuella handlingar

- kvinnor ska kontrolleras
 fysiskt och psykiskt på olika sätt
- kvinnor ska utsättas för könsstympning eller annan lemlästning
- kvinnor har andra och/eller sämre rättigheter än män

- kvinnor är mindre intelligenta än män
- tvångsgifte av kvinnor och barngifte är okej
- sex med flickor är ok om man tvingat flickan att gifta sig med förövaren

Vi tycker det är absurdt! Brotten mot kvinnorna världenöver är brott MOT MÄNSKLIGHETEN!

Många kvinnor väljer att finna sig i någon av ovannämnda just på grund av att det är tillåtet att fritt sprida dessa idéer men utan att de som sprider idéerna ifrågasätts.

Ofta skyddas grupper som framför sådana åsikter om kvinnor från kritik just genom bestämmelsen om hets mot folkgrupp.

Därför tycker vi att kvinnor som grupp också ska omfattas av brottet hets mot folkgrupp! Den som uttalar någonting med innebörden i listan ovan ska lagföras för hets mot folkgrupp!

I samma förslag KRÄVER vi att allt inflöde av pengar till organisationer som sprider citat ur religiösa texter, idéer och påståenden med den innebörd som framgår av listan omedelbart stoppas. Detta gäller både inflöde av pengar från det allmänna och från utlandet. Med spridning inom ramen för föreningen avses sådant som predikas eller föreläses inom ramen för verksamheten, liksom sådant som tillhandahålls eller hänvisas till i textform eller annan form av föreningen.

De föreläsare som bjuds in för att tala inför medlemmarna ska granskas. Om en företrädare för föreningen sprider kvinnofientliga idéer utanför föreningens verksamhet ska även detta föranleda att rätten till stöd dras in, eftersom en företrädare för föreningen kan antas uppfattas som auktoritativ för föreningens medlemmar eller andra. Med spridning utanför verksamheten kan samma definition av spridning användas som används i lagen om hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § 1 st BrB).

Vidare kräver vi en lagstadgad rätt för myndighet att övervaka offentliga sammankomster och föreningar där bevis om spridning av sådana idéer finns. Dvs religionsfriheten måste underordnas individens rättigheter i det offentliga rummet.

OBS! Välj bara EN av rutorna 1-6. Det är dockok att kryssa i en av rutorna 1-6 (räknat uppifrån och ner) + den 7e rutan "övrigt".

Gå in och rösta för våra förslag. Detta tar vi sedan till de politiska partierna och frågar dem om de ställer sig bakom eller ej. Inför valet gör vi en sammanställning av vad de ställer sig bakom eller ej. De ska inte kunna gömma sig bakom vaga formuleringar. STÄLLER DE SIG BAKOM FULLT RIMLIGA KONKRETA KRAV ELLER INTE...!? Då vet vi vad vi ska rösta på och kan inte blunda för deras vägran att stå på kvinnors och flickors sida.

GLÖM INTE BLI MEDLEM I KVINNOFRID 2018 :) på vår hemsida www.kvinnofrid2018.se
eller swisha 0730-320149 med din mailadress(viktigast), namn och telefonnummer

Skriv gärna ert namn i ruta nummer 6 ifall ni har en mailadress som inte avslöjar namn och efternamn. Detta gör insamlade svar mer trovärdiga och chansen är större att vi blir obekväma!!

Email address *
Namn och Efternamn *
Your answer
Hur ställer du dig till förslaget om kvinnor som folkgrupp?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms