ใบสมัครขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับ BEM
คุณสมบัติเบื้องต้น

• ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องในคดีทางเศรษฐกิจหรือถูกระบุชื่อในบัญชีทิ้งงานของหน่วยงานทาง
ราชการ/หน่วยงานห้างร้านอื่นๆ/สมาคมนักจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
• ต้องไม่เคยถูกปรับจากงานสัญญาหรือการจัดซื้อจัดจ้างใดๆ
• ต้องไม่เคยบอกเลิกหรือถูกบอกเลิกสัญญาหรือใบสั่งซื้อ (PO)
• ต้องเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยของ BEM และยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด
ของบริษัทฯข้อตกลงหรือสัญญาที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน

"สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2354 2000 ต่อ 183737-8"

Email address *
กรุณากดยอมรับเงื่อนไขก่อนกรอกข้อมูลทั้งหมด 3 ส่วนเพื่อการพิจารณา *
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นข้อมูลเท็จให้ถือว่าข้าพเจ้าและบริษัทเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะเป็นคู่ค้ากับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้นกับทางบริษัท
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service