Arkusz Pomysłu.

ZGŁOŚ SWOJĄ INICJATYWĘ I OTRZYMAJ DOFINANSOWANIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” rozpoczęło prace nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2015-2020, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców. Zwracamy się do Państwa z prośbą o włączenie się w prace związane z budową Lokalnej Strategii Rozwoju – wypełnienie poniższego Arkusza Pomysłu, który umożliwi nam określenie celów i kierunków działania.

W poniższym Arkuszu Pomysłu prosimy o przedstawienie Państwa pomysłu – propozycji realizacji inicjatywy, która mogłaby otrzymać wsparcie finansowe z funduszy unijnych przy wsparciu naszej LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Propozycje mogą dotyczyć zarówno działań realizowanych przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników, ale też organizacje pozarządowe, gminy i jednostki gminne. Prosimy o zgłaszanie pomysłów dotyczących tworzenie i rozwoju działalności gospodarczej, działalności rolniczej, zadań inwestycyjnych, inicjatyw związanych z aktywizacją społeczności lokalnych, organizacją projektów edukacyjnych, społecznych, kulturowych, sportowych, rekreacyjno-turystycznych oraz organizacją wydarzeń kulturalnych.

Informujemy, że podane przez Państwa informację zostaną wykorzystane na potrzeby utworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju, a tym samym będą miały szanse zostać uznane jako kluczowe inicjatywy mogące uzyskać wsparcie finansowe w ramach działań LGD „Razem dla Radomki”. Arkusze Pomysłów można składać w wersji papierowej lub elektronicznej do dnia 30 września 2015 r.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image