ฟอร์มสำรวจความต้องการสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองออนไลน์
แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความต้องการสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดหาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สถาบันภาษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรม การเสนอแนะสื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความต้องการใช้สื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ
ตอนที่ 3 รายการหนังสือที่แนะนำสำหรับการเรียนการสอน
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามสำรวจ
เพศ *
ระดับการศึกษา *
ประเภท *
คณะ/หน่วยงาน *
ตอนที่ 2 ความต้องการใช้สื่อการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ
ประเภทสื่อการเรียนรู้ที่ต้องการ *
Required
ภาษาที่ต้องการ *
Required
ระบุรายชื่อสื่อการเรียนรู้ที่ต้องการเป็นพิเศษ
Your answer
ตอนที่ 3 รายการหนังสือที่แนะนำสำหรับการเรียนการสอน
Captionless Image
Captionless Image
Captionless Image
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service