Vatandaş Memnuniyet Anketi
Değerli Katılımcı,
Bu anket ile sizlerin değerli görüş ve düşüncelerinizi almak istiyoruz. Anket sonuçları, sizlere daha kaliteli bir hizmet verebilmek ve sizlerin memnuniyetini sağlamak için yapacağımız çalışmalara temel oluşturacaktır. Lütfen adınızı belirtmeyiniz. Amacımız sonuçları bir bütün olarak değerlendirmektir. Aşağıda kurumumuzla ilgili verilmiş yargılardan ve size en uygun olan seçeneği işaretlemenizi rica ederiz. Boş bıraktığınız takdirde anketiniz kaydedilmeyecektir. Soruları samimi bir şekilde yanıtlayacağınız inancıyla sağlayacağınız katkı ve destek için şimdiden teşekkür ederiz
Kurumdan hizmet alma sıklığı
Öğrenim Durumunuz
Yaşınız
Cinsiyet
Talep ettiğiniz hizmetin gerçekleştirilme süresinin makul olmasından
Kurum hizmet binasının erişilebilirliğinden
Kurum yönetiminin hizmet alanlara davranış tarzından
Hizmet aldığınız personelin konu ile ilgili yeterliliğinden
Kurumdan hizmet alırken kendinizi değerli hissetmenizden
Kurum çalışanlarının işlerinde uzman kişiler olmasından
Kurumca önerilerinizin dikkate alınmasından
Kurum yönetici ve çalışanlarının hizmet sunumunda açık ve anlaşılır bir dil kullanıyor olmasından
Kurum yönetici ve çalışanlarının etik değerlere uygun yaklaşımda bulunmalarından
Kurum hizmetlerinden yararlananların haklarını gözetiyor olmasından
Kurum iş ve işlemlerinin açık ve anlaşılır bir biçimde tanımlanmasından
Kurumun hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda hizmet veriyor olmasından
Kurum hizmetleriyle ilgili ortaya çıkan hataları düzeltmek için gerekli önlemlerin alınmasından
Kurumda iş ve işlemlerin düzenli yürütülmesinden
Kurum yetkililerinin ihtiyaç duyduğunuzda mevzuat ve yasal haklarınız konusunda sizi bilgilendirmesinden
Kurumun hizmet binası ve çevresinin bakımlı ve düzenli olmasından
Sayın Valimizin ilimiz için yaptığı çalışmalardan
Personelin vatandaşa karşı tutum ve davranışları
Kurum çalışanlarının hizmet sunumu
Kurumun hizmet sunumunda adil davranması
Kurumca önerilerinizin dikkate alınması
Kurumun çalışanlarının işlerinde uzman olması
Kurumun sunduğu hizmetlere karşı güveniniz
İhtiyaç halinde kurum yetkililerine ulaşabiliyor musunuz?
Hizmet sağlamada yeterince şeffaf davranılıyor mu?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service