Enquête aanvullend pensioen bedienden 142-1
Door de wet van 5 mei 2014 worden de verschillen inzake aanvullend pensioen tussen arbeiders en bedienden weggewerkt. De harmonisering verloopt geleidelijk, ze start op 1/1/2015 en moet voltooid zijn op 1/1/2025. De wet onderscheidt 3 fases:

- Fase 1: de periode vόόr 1/1/2015: het verschil tussen arbeiders en bedienden wordt niet meer in vraag gesteld;

- Fase 2: de periode tussen 1/1/2015 en 1/1/2025 (ook wel de stand still-periode genoemd): het bestaande verschil tussen arbeiders en bedienden wordt getolereerd maar mag niet groter worden. Bovendien moeten de sectoren en de ondernemingen via sociaal overleg, de verschillende behandeling arbeiders – bedienden wegwerken.

- Fase 3: vanaf 1/1/2025: de gepresteerde arbeid mag niet leiden tot een verschillende behandeling van arbeiders en bedienden in de pensioenplannen.

Voor de arbeiders in de sector terugwinning van metalen (PSC 142-1) bestaat er een sectoraal sociaal pensioenplan (www.sefocam.be) waartoe U bijdraagt (1,72% voor pensioenopbouw en 0,08% voor solidariteit). Voor de bedienden in deze sector, die vallen onder het PC 200, bestaat er geen sectoraal pensioenplan.

In het kader van fase 2 willen wij (werkgevers en vakbonden) de pensioenplannen op ondernemingsvlak ook voor de bedienden in kaart brengen, zoals voorzien in artikel 7 van het nationaal akkoord van 15 juni 2017 voor de sector van de terugwinning van metalen.

Wil U daartoe a.u.b. onderstaande vragen beantwoorden. U helpt ons vooruit indien U documenten (polis, pensioenreglement,…) kan doormailen naar marie.van.breusegem@coberec.be.

De resultaten van deze enquête worden enkel gebruikt voor bovengenoemde doelstelling en zullen niet nominatief gepubliceerd worden. Uw deelname is erg belangrijk voor ons om een goed beeld te krijgen van de actuele situatie.

Hartelijk bedankt!
1. Bestaan er in uw onderneming één of meerdere aanvullend pensioenplan(nen) voor uw bediendenpersoneel? *
2. Dit plan wordt beheerd door een pensioeninstelling. Is dit een verzekeringsmaatschappij of is dit een pensioenfonds?
Naam van de verzekering of pensioenfonds?
Your answer
2.1 Welk soort plan is voorzien?
2.2 financiering van het plan (antwoord naargelang het plan dat van toepassing is)
2.2.1 hoe hoog (%) is de meest recente bijdrage aan het vaste bijdrage-plan, vanaf wanneer geldt dit percentage?
Your answer
2.2.2 wat is de formule van het vaste prestatieplan?
Your answer
2.2.3 hoe hoog (%) is de meest recente bijdrage aan het cashbalance plan en hoe hoog is de rendementsgarantie?
Your answer
2.2.4 Bent U voor de komende jaren van plan om uw pensioentoezegging te verbeteren, zo ja hoe en wanneer zou U dit overwegen?
Your answer
2.2.5 Is volgens het pensioenreglement een persoonlijke bijdrage van de bedienden mogelijk, zo ja gebeurt dit in de praktijk?
Your answer
2.3 Is er een overlijdensdekking voorzien (ingeval uw bediende komt te overlijden alvorens hij recht heeft op de aanvullende pensioenuitkering)?
2.4 Is de pensioentoezegging vastgelegd in een CAO / arbeidsreglement /schriftelijke overeenkomst …?
2.5 Is er een solidariteitsluik verbonden aan de pensioentoezegging: een solidariteitsregeling voorziet een vervangende bijdrage en/of een overlijdensuitkering in geval van tijdelijke werkloosheid, ziekte, … overlijden voor de pensioengerechtigde leeftijd?
3. Heeft U nog bemerkingen of vragen inzake de aanvullende pensioentoezeggingen in de sector of in uw bedrijf?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy