Boží jména a jejich význam 1
1. část kvízu (otázky 1-25) o významu biblických jmen Boha a souvisejících pojmenování.
Jak se tato jména promítají do Ježíše Krista, a týkají se tedy i nás?
Za správně zodpovězenou otázku dostanete 1 bod.
Poznámka: Některé otázky mají více správných odpovědí!
Ať Vás tento kvíz povzbudí k dalšímu poznávání Boha zjeveného v Kristu!
1. Jak překládáme slova EL nebo ELOHIM?
1 point
Clear selection
2. Když se Bůh chystal stvořit člověka, co si řekl?
1 point
Clear selection
3. V jaké jméno jsou křesťané křtěni?
1 point
Clear selection
4. Označení ADON znamená Pán nebo Panovník.
1 point
Clear selection
5. Kdo řekl: „Dovoluji si k Panovníkovi mluvit, ač jsem prach a popel…“?
1 point
Clear selection
6. Co prohlásil Tomáš, když spatřil na vlastní oči vzkříšeného Ježíše?
1 point
Clear selection
7. Jméno JAHVE překládáme do češtiny slovem Hospodář.
1 point
Clear selection
8. Jak se Bůh v hořícím keři Mojžíšovi představil?
1 point
Clear selection
9. Co odpověděl Ježíš, když mu Židé říkali, že je mladší než Abraham?
1 point
Clear selection
10. Titul KADOŠ znamená svatý, oddělený, jedinečný.
1 point
Clear selection
11. Co provolávali serafové v Izajášově vidění nebes?
1 point
Clear selection
12. Jak zní Boží titul Soudce (celé země) v hebrejštině?
1 point
Clear selection
13. Jaký soudce Bůh je?
1 point
Clear selection
14. Ježíš byl ustanoven za Soudce koho?
1 point
Clear selection
15. Jak jinak se řekne „Spasitel“?
1 point
Clear selection
16. Ježíš nás vykoupil ze hříchu, odsouzení a věčné smrti svou krví.
1 point
Clear selection
17. Které hebrejské jméno se překládá „Bůh s námi“?
1 point
Clear selection
18. Ježíš je Slovo, které se stalo tělem a které co?
1 point
Clear selection
19. Titul EL-OLAM znamená Bůh vděčný.
1 point
Clear selection
20. Co napsal žalmista o Bohu?
1 point
Clear selection
21. V Bibli se píše, že Ježíš Kristus je tentýž
1 point
Clear selection
22. Co znamená jméno EL-ŠADAJ?
1 point
Clear selection
23. Co byl Bůh schopen udělat pro Abrahama?
1 point
Clear selection
24. Bůh je mocný natolik, že žádný Jeho záměr není
1 point
Clear selection
25. Ježíš řekl: „Nemožné u lidí je u Boha ________.“ Doplňte.
1 point
Clear selection
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy