INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SETSAIL
In conformitate cu adresa Autorității Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal nr. 0014416 din 27.07.2010, va informam ca SetSail Advertising SRL este inregistrata ca operator de date cu caracter personal sub numarul 27858. [Termeni si conditii: http://www.setsail.ro/terms]
Va rugam sa parcurgeti integral si sa va exprimati acordul privind:
SET SAIL ADVERTISING S.R.L., cu sediul in București, Str. Stirbei-Voda nr. 152, bl. 26B, et. 4, ap. 12, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/15358/2004, CUI RO 16792276, denumita in continuare SETSAIL, prelucrează date cu caracter personal în calitate de operator.

SETSAILprelucrează date cu caracter personal ale următoarelor categorii de Cursanti:
- clienți, persoane fizice și persoane fizice autorizate, membri ai profesiilor liberale și întreprinderi individuale;
- reprezentanți ai clientului persoană juridică (legali sau convenționali);
- asociați direcți și indirecți ai clientului persoană juridică;
- beneficiarii reali ai clientului persoană juridică;
- persoane de contact desemnate de client, după caz
(denumiți, în mod generic „Cursanti”).

SETSAIL dorește să informeze Cursantii cu privire la modul în care prelucrează datele cu caracter personal ale acestora, în contextul activității desfășurate, precum și cu privire la drepturile pe care le au Cursantii, începând cu 25 mai 2018 (data intrării în vigoare a GDPR).

I. CE CATEGORII DE DATE PRELUCRĂM?

SETSAILprelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal: date de identificare, date personale de identificare (nume, prenume, adresa, varsta, data nasterii, locul nasterii, sex, telefon, email, cnp, nationalitate, semnatura olografa si semnatura in format digital) - datele sunt necesare pentru incheierea in mod valabil a majoritatii produselor SETSAIL si derularea raportului contractual, date cu caracter personal privind educatia (ultima forma de invatamant absolvita) – datele sunt necesare la inscrierea pentru examenul de brevet, date cu caracter personal privind activitatile de afaceri desfasurate de o persoana fizica (ocupatie, functie, bunuri sau servicii furnizate) - datele sunt colectate pentru o analiza a domeniilor de activitate ale cursantilor pentru o mai buna adresabilitate, date privind programele urmate in yachting, fotografii, video.

II. PENTRU CE PRELUCRĂM DATELE CURSANTILOR?

A.INSCRIEREA CURSANTILOR. ÎNCHEIEREA ȘI EXECUTAREA CONTRACTULUI
Inscrierea la unul din cursurile/expeditiile din gama de produse oferite de SETSAIL si facturarea serviciilor;
Emiterea diplomelor dupa finalizarea teoretica si practica a cursurilor SETSAIL;
Emiterea duplicatelor de pe diplome sau adeverintelor de urmare/absolvire a cursurilor la cererea Cursantilor .
Pregătirea documentației pentru sustinerea examenelor practice la Autoritatea Navala Romana (cereri, declaratii etc. )
Prelucrăm datele Cursantilor pentru: inregistrarea la serviciile SETSAIL, desfasurarea lor optima, monitorizarea desfasurarii contractului/cursurilor și monitorizarea relației furnizor-beneficar.
Pe parcursul derulării contractului si ulterior, în anumite situații, vom putea contacta Cursantul prin diferite canale (precum telefon, e-mail, mesaje electronice instant, social medea)pentru a găsi împreună cele mai bune variante de îndeplinire a contractului și de continuare a relației contractuale în cele mai bune condiții.
TEMEI: Încheierea și executarea contractuluipentru prelucrările ce sunt necesare și strâns legate de acest scop și prelucrările efectuate la solicitarea clientului în vederea încheierii și executării contractului (Art. 6 alin. 1 lit. b GDPR);
Interesul legitim al SETSAIL de a se asigura respectarea standardelor in executarea contractului (Art. 6 alin. 1 lit. f GDPR); Conformarea cu obligațiile legale specifice în materie (Art. 6 alin. 1 lit. c GDPR)

B.GESTIUNE ECONOMICO-FINANCIARĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ.
Utilizăm datele cu caracter personal pentru a organiza în mod optim și pentru a eficientiza activitatea noastră. În acest sens, putem utiliza datele cu caracter personal, printre altele:
- pentru organizarea unor baze de date interne, ca suport pentru activitatea desfășurată in cadrul SETSAIL.
- pentru a îmbunătăți și optimiza procesele, produsele și serviciile noastre.
- pentru a ne susține poziția în diverse controale, proceduri administrative și judiciare, litigii etc. în care este implicat SETSAIL.
- în contextul diverselor analize, proceduri de audit intern și/ sau controale derulate de SETSAIL, din proprie inițiativă sau ca urmare a primirii unei sesizări de la o terță entitate (inclusiv autorități publice).
- Gestionarea controalelor/ investigațiilor declanșate de autoritățile publice.
TEMEI: Interesul legitim al SETSAIL de a-și eficientiza și optimiza activitatea (Art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR); Interesele legitime ale SETSAIL (i) de a se conforma unei obligații specifice și de evita suportarea oricăror consecințe negative(când legea impune doar generic obligația, fără a indica limitele prelucrării – datele, scopurile, Cursantii, durata prelucrării, etc.) și (ii) de a își desfășura activitatea conform standardelor interne și celor stabilite la nivel de grup. (Art. 6 alin. 1 lit. f GDPR).

C. ACORDAREA DE ASISTENȚĂ CLIENȚILOR (INCLUSIV ÎMBUNĂTĂȚIREA ACESTEIA) ȘI GESTIONAREA PLÂNGERILOR
În vederea soluționării solicitărilor clienților precum și pentru a îi ține la curent cu orice fel de modificări / informații utile privind produsele oferite de SETSAIL, prelucrăm o parte din datele cu caracter personal ale Cursantilor (cele necesare fiecărei prelucrări corespunzătoare acestui scop – ex. nr. de telefon pentru contactare și furnizare informații telefonic, datele din documentele furnizate pentru modificări cerute în sistemele noastre ori soluționarea diverselor plângeri/solicitări pe care le aveți).
De asemenea, în contextul asistenței pe care o acordăm putem prelucra datele Cursantilor fie în scopul conceperii și transmiterii anumitor informări specifice precum și pentru stocarea ulterioară a acestor informari.
TEMEI: Încheierea și executarea contractuluipentru prelucrările ce sunt necesare și strâns legate de acest scop și prelucrările efectuate la solicitarea Cursantilor în vederea încheierii contractului (Art. 6 alin. 1 lit. b GDPR); Conformarea cu obligațiile legale specifice în materie, unde legea prevede în mod expres transmiterea anumitor informații periodice către clienți(Art. 6 alin. 1 lit. c GDPR)

D. MARKETING DIRECT ȘI COMUNICĂRI COMERCIALE
Putem utiliza date personale ale Cursantilor pentru a transmite comunicări comerciale din partea SETSAIL sau ale partenerilor noștri, pe baza consimțimântului clientului.
Dacă ne sunteți deja client, vom putea transmite comunicări comerciale privind produsele și serviciile SETSAIL, utilizând datele de contact din baza noastră de date in baza acceptului dvs. liber exprimat.
Ne interesează părerea clienților despre produsele și serviciile noastre, despre SETSAIL, în general sau despre un anumit subiect relevant pentru activitatea noastră. Vom putea contacta periodic clienții pentru a afla păreri și sugestii despre cum ne-am putea îmbunătăți produsele și serviciile noastre sau cum am putea răspunde mai bine nevoilor și așteptărilor clienților. Cursantiinu sunt obligati să răspundă, iar dacă nu răspund, aceasta nu va afecta în niciun fel relația cu SETSAIL.
TEMEI: Consimțământul (Art. 6 alin. 1 lit. a GDPR); Interes legitim(Art. 6 lit. f GDPR)

E. STATISTICI ȘI ALTE ANALIZE INTERNE
Suntem preocupați de îmbunătățirea constantă a calității produselor și serviciilor noastre și pentru monitorizarea relației contractuale cu clienții. În baza interesului nostru legitim, utilizăm datele pe care le colectăm de la clienți sau alte date pe care le generăm / deducem din datele primite pentru diverse statistici, analize și studii interne în format anonimizat.
TEMEI: Interesul legitim (Art. 6 alin. 1. lit. f. GDPR)

F. CONFORMAREA CU OBLIGAȚII LEGALE, INCLUSIV A CELOR DERIVÂND DIN ACTE ADMINISTRATIVE EMISE ÎN APLICAREA LEGII ȘI CONFORMAREA CU ORICE ALTE CERINȚE / STANDARDE
Uneori, fie pentru încheierea / executarea contractului ori pentru desfășurarea propriu-zisă a activității, SETSAIL are obligații legale specifice ce implică prelucrarea datelor Cursantilor, precum: (i) intocmirea dosarului seriei de curs, catalog, etc precum si arhivarea acestora in vederea eventualelor verificari ulterioare din partea autoritatilor (ii) efectuarea raportărilor specifice prevăzute de lege către diverse autorității publice entități precum ANR, ANCOM, etc.
Pentru informații cu privire la prelucrările efectuate în baza obligațiilor noastre legale, nu ezitați să ne contactați la coordonatele de mai jos.
În scopul desfășurării activității noastre, în afara obligațiilor legale, avem și o serie de proceduri interne pentru o mai buna administrare interna ce pot implica prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cursantilor, inclusiv solicitarea de date suplimentare față de cele deja furnizate.
TEMEI: Conformarea cu obligațiile legale specifice în materie (Art. 6 alin. 1 lit. c GDPR); Interesul legitim al SETSAIL de a se conforma unei obligații specifice și de evita suportarea oricăror consecințe negative(când legea impune doar generic obligația, fără a indica limitele prelucrării – datele, scopurile, Cursantii, durata prelucrării, etc.) precum și de a-și desfășura activitatea specifică în condiții optime cu respectarea tuturor standardelor care îi sunt aplicabile. (Art. 6 alin. 1 lit. f GDPR)

III. DE UNDE AVEM DATELE CURSANTILOR?

Prelucrăm datele cu caracter personal ale Cursantilor pe care ni le furnizează clientul în mod direct, prin email, atasare documente, completare formulare si/sau cereri, sau pe care le generăm ori le deducem ca urmare a interacțiunii a Cursantului cu SETSAIL.

IV. CUI DEZVĂLUIM DATELE CURSANTILOR?

De la caz la caz, putemdezvălui datele Cursantilor către:
- Furnizori suport pentru produsele și serviciile noastre (facturare, asiguratori, CRM software)
- Furnizori de servicii de marketing cum ar fi societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing, furnizorii de servicii de dezvoltare și mentenanță a paginilor web;
- Furnizori de produse software / hardware și acordarea de asistență tehnică/consultanță/administrare necesară pentru astfel de produse;
- Autorități publice pentru conformarea noastră cu obligații legale specifice în materie de colaborare cu acestea și/sau entități de control, (inclusiv auditori externi) care solicită date de la SETSAIL în conformitate cu dispozițiile legale;
- Societățile din grupul SETSAIL (SetSail Charter, SetSail Yachting – expeditii nautice) care pot avea acces la anumite date ale clienților în contextul colaborarii cu SETSAIL NAUTICSCHOOL, în scopuri de marketing și îmbunătățire a propriilor produse/servicii.
- Furnizori de servicii de poștă / curierat;
- Furnizorii de servicii de training pentru Cursantii si/sau personalul SETSAIL.

V. CÂT PĂSTRĂM DATELE CURSANTILOR?
Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a contractului dintre parti, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile la nivelul SETSAIL.
Datele personale vor fi stocate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale generale precum si cele aplicabile in materie de prestare servicii de cursuri catre adulti, scoli de pilotaj.
Daca sunteti de acord cu prelucrarea in scop de marketing, datele personale colectate vor fi pastrate pana cand ne veti anunta cu privire la retragerea consimtamantului acordat in acest scop.
Nu facem o prelucrare automata a datelor dumneavoastra cu caracter personal.

VI. CARE SUNT DREPTURILE DE CARE BENEFICIAZĂ CURSANTII?

Conform legii, Cursantii beneficiază de următoarele drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care o realizează SETSAIL:
Dreptul de acces: Cursantii pot obține de la SETSAIL confirmarea că le prelucrăm datele cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept permite Cursantilor să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra-cost orice copii suplimentare;
Dreptul de rectificarea datelor: Cursantiipot să ne solicite să modificăm datele incorecte privind Cursantii ori, după caz, să completăm datele care sunt incomplete;
Dreptul la ștergere: Cursantiipot solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm;(ii) a fost retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante;
Retragerea consimțământului: Cursantiipot să își retragă oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ;
Dreptul de opoziție: Cursantiise pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al SETSAIL, din motive care țin de situația lor specifică;
Restricționare: Cursantiipot solicita restricționarea prelucrării datelor lor cu caracter personal dacă: (i) contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor în cauză; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Cursantul se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) datele nu ne mai sunt necesare prelucrării, dar Cursantul ni le solicită pentru o acțiune în instanță; respectiv (iv) în cazul în care Cursantul s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale SETSAIL ca operator prevalează asupra drepturilor Cursantului.
Dreptul la portabilitate: Cursantii pot solicita, în condițiile legii, să le furnizăm datele cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem respectivele datele unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.
Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: Cursantii au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile:
Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania
anspdcp@dataprotection.ro

VII. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SETSAIL va depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate (spre exemplu dar nu limitat la criptarea hardware a dispozitivului „network attached storage” pe care stocam datele si documentele digitale) in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau distrugerii neautorizate, precum si alte riscuri similare.

VIII. CONTACT

Pentru orice întrebări despre această Notă de Informare, sau dacă Cursantii doresc să își exercite drepturile, putem fi contactați astfel:
SETSAIL NAUTICSCHOOL – SET SAIL ADVERTISING SRL
În atenția: Av. Ovidiu Drugan – Responsabil cu Protecția Datelor SETSAIL (DPO)
Adresa de Corespondență: Str. G-ral Berthelot nr. 59, et. 1, București
Email: protectiadatelor@setsail.ro
Telefon: (004) - 072.387.245

Cuprins Nota informare site Setsail.ro:
http://www.setsail.ro/terms

Sunt de acord:
Semnatura (nume si prenume in clar):
Your answer
Email
Your answer
Telefon
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service