Έρευνα ΟΠΑ σε νέους επιχειρηματίες

Η έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Ενισχύοντας τις Επιχειρηματικές Προθέσεις των Νέων» που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης – Εθνική Υπηρεσία και την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος της Ε.Ε «Νέα Γενιά σε Δράση». Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.mke.aueb.gr

  Μέρος Α. Γενικά Χαρακτηριστικά

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number between 18 and 100
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question