แบบสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใคร่ขอความร่วมมือท่านที่ขอใช้บริการข้อมูลสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โปรดตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่เป็นความจริง เพื่อสำนักงานสถิติแห่งชาติจะได้นำข้อมูลที่ได้ ไปปรับปรุงและพัฒนางานให้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ข้อมูลให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และขอขอบคุณผู้ขอใช้ข้อมูลทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy