Grupa warsztatowa dla rodziców-kwiecień 2021
Wypełniając poniższy formularz zgłaszasz swój udział w bezpłatnych zajęciach grupy warsztatowej dla rodziców realizowanej w ramach programu profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego pn. Szkoła proMOCji zdrowia psychicznego, finansowanego z budżetu m. Lublin. Zajęcia zostaną zrealizowane w dn. 24.04.2021r., godz. 10.00 -14.00. Temat zajęć: "Granice rodziców i nastolatków" Miejsce: siedziba Świetlicy Kowalska 3, ul. Kowalska 3, Lublin.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i nazwisko *
Numer telefonu kontaktowego *
Jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka uczącego się w szkole ponadpodstawowej zlokalizowanej na terenie miasta Lublin *
Nazwa szkoły do której uczęszcza dziecko. *
Do której klasy uczęszcza Twoje dziecko? *
Klikając wyślij wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, przez Fundację Sempre a Frente. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w wydarzeniu. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Sempre a Frente z siedzibą w Lublinie, 20-085, ul. Lubartowska 24, KRS: 0000356733, NIP: 9462603163. W celu egzekwowania swoich praw może Pan/Pani skontaktować się z wyznaczoną osobą - Inspektorem Ochrony Danych, drogą listowną lub elektroniczną: biuro@sempre.org.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji na rzecz Pani/Pana świadczeń w zakresie prowadzonych przez Fundację Sempre a Frente wydarzeń dofinansowanych oraz własnych na podstawie udzielonej zgody; w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacji Sempre a Frente - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1), inaczej RODO. Informujemy, iż jako Administrator Danych Osobowych Fundacja Sempre a Frente będzie przetwarzać następujące dane osobowe: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:- prawo dostępu do danych osobowych,- prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,- prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;- prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, przy czym prawo to przysługuje Pani/Panu tylko w zakresie tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres trwania wydarzenia oraz przechowywane przez okres w jakim Fundacja Sempre a Frente zobowiązany jest wykazać okres trwałości lub może podlegać kontroli z tego tytułu lub realizacji jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Dane nie będą przekazywane poza teren UE. Dane mogą być udostępnione Urzędowi Miasta Lublin. *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy