แบบสำรวจความจำนงขอสอบ CU-TEP (กรณีพิเศษ)
อ้างถึงประกาศ http://www.atc.chula.ac.th/

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ศูนย์ทดสอบแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศเลื่อนจัดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ซึ่งมีผลต่อนิสิตปัจจุบัน และผู้ที่สนใจสมัครเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจำเป็นต้องใช้ผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP เป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษา หรือ การสมัครเข้าศึกษา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จึงขอสำรวจความประสงค์ของนิสิตปัจจุบันที่อยู่ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของคณะ และผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา ที่จำเป็นต้องใช้ผลคะแนนภาษาอังกฤษดังกล่าว กรอกแบบฟอร์มด้านล่างภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563 เพื่อจะได้ประสานงานกับศูนย์ทดสอบแห่งจุฬาฯ ในการจัดสอบให้เป็นกรณีพิเศษต่อไป
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า 1. ข้าพเจ้าไม่ได้เดินทางมาจากหรือแวะผ่านท้องถิ่นนอกประเทศไทยที่เป็นเขตติดโรคติดต่อเชื้อไวรัส Covid-19 รวมถึงประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่ประกาศโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. หากข้าพเจ้าเดินทางมาจากหรือแวะผ่านประเทศข้างต้น ข้าพเจ้าได้พ้นระยะกักตัวตามที่กำหนด โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว หากข้าพเจ้าให้ข้อมูลเท็จ ข้าพเจ้ายอมรับการลงโทษตามกฎหมาย *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล์ (Email) *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
สถานภาพ *
หลักสูตรที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ หรือสนใจเข้าศึกษา *
Required
กรณีที่ท่านเป็นนิสิตปัจจุบันของคณะ รหัสนิสิตของท่านคือ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy