แบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์การ สำหรับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2561 (9 Cells)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลและพื้นที่ปฏิบัติงาน / หน่วยงานของผู้ตอบแบบสำรวจ
โปรดเลือกคำตอบตามความเป็นจริง และทำให้ครบทุกข้อ
เพศ *
ปี พ.ศ. เกิดของท่าน *
ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน *
สถานสมรสของท่าน *
จำนวนผู้อยู่ภายใต้อุปการะ/จำนวนบุตร-หลาน/จำนวนคนที่ท่านต้องส่งเสียเลี้ยงดู *
ท่านทำงานในโรงพยาบาลแห่งนี้มานานเท่าไร *
ท่านเป็นบุคลากรที่อยู่ในประเภทการจ้างแบบใด *
ในตำแหน่งงานของท่าน ท่านมีปฏิสัมพันธ์หรือสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยหรือไม่ *
ตำแหน่งงาน *
สายงาน/วิชาชีพของท่านในปัจจุบัน *
ท่านทำงานในสาขาหรือวิชาชีพนี้มานานเท่าไร *
พื้นที่ปฏิบัติงาน/หน่วยงานหลักของท่าน *
ท่านทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานปัจจุบันมานานเท่าไร *
ท่านทำงานในโรงพยาบาลแห่งนี้กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ *
ท่านได้เลื่อนระดับ/ตำแหน่งครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ *
สถานภาพทางเศรษฐกิจ/การเงิน ในปัจจุบันของท่านเป็นอย่างไร *
ตำแหน่งงานของท่านในปัจจุบัน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service