Träningsläger
Företrädesvis öppna läger av typen prova-på för allmänheten eller för flera föreningar inom samma art. Bidrag ges exempelvis till marknadsföring, transport av utrustning, hyra av utrustning, lokal. Ej löner. Maxbelopp 5 000 kr.

Preferably open camps where the public can try martial arts or a camp for several associations within the same martial art. Contributions are given for example, marketing, transport of equipment, equipment rental, hall. No wages.
Maximum amount 5 000 SEK.

Föreningens namn *
Name of the association
Your answer
SB&K–nr *
Your answer
Organisationsnummer *
Organisation number
Your answer
Bank- eller plusgironummer eller bankkonto *
Bankgiro-, Plusgiro or Bank account number
Your answer
Kontaktperson
Contact person
Namn *
Name
Your answer
Telefonnummer *
Telefone number
Your answer
E-mail *
Your answer
Roll i föreningen *
Role of representative within the association
Your answer
Eventuella medsökande med uppgifter och roll i föreningen
If there is a co-applicant, please also provide their contact details and role in the association
Your answer
Träningslägret
The training camp
Namn på träningslägret *
Name of the camp
Your answer
När startar träningslägret? *
When does the training camp start?
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
När slutar träningslägret? *
When does the training camp end?
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
Kort beskrivning med motivering *
A short description and justification
Your answer
Övrig information
Other information
Har du något att tillägga i din ansökan?
Do you have anything to add in your application?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service