Wstępna rejestracja uczestników
<REKRUTACJA ZAMKNIĘTA>

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na szkolenia z modułu I organizowane przez Gdański Uniwersytet Medyczny (link do rejestracji pojawi się m.in. na stronie Stowarzyszenia GCPpl) oraz na 2 szkolenia z modułu II, na które rejestracja ruszy pod koniec 2020 roku.

===============
Witamy na stronie wstępnej rejestracji uczestników szkoleń realizowanych przez Stowarzyszenie GCPpl. Przed rejestracją prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym opisem.

Szkolenie skierowane jest wyłącznie do osób zatrudnionych w systemie ochrony zdrowia posiadających w swoich obowiązkach funkcje administracyjne. Przypis 2., poniżej, zawiera dokładny spis osób, które kwalifikują się do poniższych szkoleń.

Link do regulaminu rekrutacji:
https://www.gcppl.org.pl/Portals/2/attachments/Regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa.pdf

Harmonogram szkoleń:

1. Moduł podstawowy (forma wykładowa, 24 godziny wykładowe, 1 weekend - piątek*, sobota, niedziela, limit 20 miejsc na szkolenie)
- 27-29 marzec 2020 - Warszawa (rekrutacja zamknięta)
- 15-17 maj 2020 - Poznań (rekrutacja zamknięta)
- 20-22 listopad 2020 - Wrocław (rekrutacja zamknięta)
(*rozpoczęcie zajęć w piątek od godziny 16:00, zakończenie w niedzielę około godz. 17:30)

Rekrutację na szkolenia realizowane przez Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) (Białystok, Bydgoszcz oraz Gdańsk) prowadzi bezpośrednio GUMed. Wszystkie szkolenia realizowane są z wykorzystaniem programu i materiałów opracowanych przez ekspertów Stowarzyszenia GCPpl.

2. Moduł zaawansowany (forma warsztatowa, 8 godziny wykładowych, 1 dzień - sobota, limit 15 miejsc na szkolenie, lokalizacja - Warszawa)
- 6 czerwiec 2020 (rekrutacja zamknięta)
- 19 wrzesień 2020 (rekrutacja zamknięta)
- 12 grudzień 2020 (rekrutacja zamknięta)
Rekrutacja na poniższe 2 terminy modułu zaawansowanego zostanie otwarta w innym terminie:
- 20 luty 2021
- 12 czerwiec 2021

Po pozytywnym zaliczeniu testu końcowego, uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat potwierdzający kompetencje zdobyte w czasie szkolenia.

UWAGA:
- Można zapisać się wyłącznie na 1 (jedno) z powyższych szkoleń.

- Każde z wymienionych szkoleń posiada ograniczoną liczbę miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

- Zalecamy, aby osoby bez doświadczenia/podstawowej wiedzy w zakresie badań klinicznych uczestniczyły w szkoleniu podstawowym, natomiast osoby posiadające co najmniej podstawową wiedzę zgłosiły chęć uczestnictwa w warsztatach w ramach modułu zaawansowanego.

- Wypełnienie formularza stanowi jedynie rejestrację wstępną - celem przygotowania listy potencjalnych uczestników. Każda z zarejestrowanych osób musi następnie przejść etap weryfikacji przekazanych danych. Osoba odpowiedzialna za realizację Projektu w odpowiednim czasie skontaktuje się z wybranymi osobami, które dokonały zgłoszenia.

- W każdym z powyższych szkoleń z jednego (tego samego) zakładu pracy może wziąć udział maksymalnie do 20% wszystkich uczestników przewidzianych na dany termin.

---
Przypis 1.
Projekt realizowany w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt.: „Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez szkolenia pracowników administracyjnych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia przez Gdański Uniwersytet Medyczny.”

Przypis 2.
Kandydatem/ką do udziału w Projekcie może być wyłącznie osoba spełniająca poniższe 3 kryteria:
1. Jest osobą pracującą,
2. Przynależy do minimum jednej z poniższych grup:
a) pracownicy podmiotów leczniczych (do weryfikacji - https://rpwdl.csioz.gov.pl), obejmujący minimum jedną z poniższych kategorii:
- osoby pracujące w pionach administracyjnych podmiotów leczniczych (np. rejestratorki/rejestratorzy, księgowe, specjaliści ds. zamówień publicznych, radcowie prawni, itp.),
- osoby pracujące w działach zarządzających podmiotami leczniczymi (np. dyrektorzy, managerowie ochrony zdrowia, itp.),
- kadra medyczna posiadająca w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne (np.: ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe, itp.),
b) pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia,
c) osoby pracujące w organach założycielskich podmiotów leczniczych**, tj. jednostkach samorządu terytorialnego, uczelniach medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstwach, urzędach wojewódzkich, centralnych urzędach administracji rządowej
(**wyłącznie osoby pracujące w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi);
d) konsultanci krajowi i wojewódzcy.
3. Nie uczestniczył/a w szkoleniach w tych samych tematach w innych projektach w ramach Działania 5.2 POWER.
Email *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy