บริการยืมหนังสือออนไลน์ ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ห้องสมุดเปิดบริการตามปกติ (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.)
งดการส่งคำขอยืมหนังสือผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ท่านสามารถค้นหาหนังสือบนชั้นด้วยตนเองตามปกติ
ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy