แบบทดสอบติวเตอร์ คณิตศาสตร์ มัธยมต้น
เลือกคำตอบที่ถูกต้อง
กรุณากรอกอีเมล์ หรือเบอร์โทรที่ใช้สมัครไอดีติวเตอร์ *
Your answer
1. คำตอบของอสมการ 2y - 8 > 5y + 31 *
2. ป้านุชเริ่มขายขนมครกในวันที่ 3 มกราคม ในวันแรกขายได้กำไร 100 บาท และในวันต่อๆไป จะขายได้กำไรเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าวันละ 10 บาททุกวัน ข้อใดต่อไปนี้เป็นวันที่ของเดือนมกราคมที่ป้านุชขายได้กำไรเฉพาะในวันนั้น 340 บาท *
3. คู่อันดับในข้อใด อยู่ในจตุภาคที่ 1-4 ตามลำดับ *
4. ค่าสัมบูรณ์ของผลลัพธ์ต่อไปนี้ มีค่าตรงกับข้อใด *
Captionless Image
5. ปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสแท่งหนึ่งมีพื้นที่ผิวข้าง 280 ตารางฟุต และปริมาตร 490 ลูกบาศก์ฟุต ข้อใดเป็นความสูงและความยาวด้านของฐานปริซึมตามลำดับ *
6. ค่าเฉลี่ยของอายุของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งเป็น 42 ปี ถ้าอายุโดยเฉลี่ยของพนักงานหญิงเป็น 38 ปี และอายุโดยเฉลี่ยของพนักงานชายเป็น 48 ปี อัตราส่วนของจำนวนพนักงานหญิงต่อพนักงานชายเป็นเท่าไหร่ *
7. ข้อมูลชุดหนึ่งเรียงค่าจากมากไปน้อยดังนี้ 20, 20, x, 15, 15, 12, 10, 10, 10, 8, 8, 4 ถ้าค่าเฉลี่ยมากกว่ามัธยฐานอยู่ 1.5 แล้วค่า x ตรงกับข้อใด *
8. ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง *
Captionless Image
9. จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 21, 63 และ 147 แล้วเหลือเศษ 1 เท่ากัน คือจำนวนใด *
10. นักเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนชายเป็น 2/3 ของนักเรียนทั้งหมด มีนักเรียนหญิงที่ชอบว่ายน้ำ 4/7 ของนักเรียนหญิงทั้งหมด และชอบวอลเลย์บอล 3/4 ของนักเรียนหญิงที่ชอบว่ายน้ำ ถ้านักเรียนหญิงชอบวอลเลย์บอล 6 คน นักเรียนห้องนี้มีกี่คน *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Snapask (Holdings) Inc.. Report Abuse - Terms of Service