แบบทดสอบการเข้าเรียนออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ
ขณะนี้ ระบบได้ทำการปิดรับการทำแบบทดสอบแล้ว
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการทำแบบทดสอบเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ ในครั้งนี้ค่ะ
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy