ลงทะเบียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP Module 2 วันที่ 27-28 ก.พ. 64 กับ CMSK Academy อบรมแบบ Remote Classroom ผ่านระบบ Zoom Meeting
*การลงทะเบียนผ่าน Google Form ยังไม่ถือเป็นการสำรองที่นั่ง
Email address *
รายละเอียดค่าธรรมเนียมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP Module 2 อบรมแบบ Remote Classroom ผ่านระบบ Zoom Meeting
ชื่อ นามสกุล (ไม่ต้องใส่คำนำหน้า) *
รหัสบัตรประจำตัวประชาชน *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
ท่านทราบข่าวการอบรมจาก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ท่านผ่านการอบรมการวางแผนการเงิน Module 2 มานานเท่าใด *
ท่านเคยเข้าสอบการวางแผนการเงินชุดวิชาที่ 2 มาแล้วกี่ครั้ง *
ข้อจำกัดในการรับประทานอาหาร
อาชีพของท่าน
ชื่อที่ต้องการใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of CMSK. Report Abuse