Formular de evaluare pentru cărțile primite de Editura ADJURIS
* Formularul se completează doar de referenții științifici ai Editurii ADJURIS, la solicitarea Directorului Editurii
Titlul cărții evaluate *
Your answer
Numele și prenumele referentului științific *
Your answer
EVALUARE
În realizarea evaluării, referenții științifici vor ține cont de prevederile din:
- Ghidul autorilor (http://adjuris.ro/Authors%20Guide.pdf)
- Declarația de etică și malpraxis a Editurii ADJURIS (http://adjuris.ro/ETHICS%20AND%20MALPRACTICE%20%20STATEMENT.pdf)
- COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers publicat de Committee on Publication Ethics (COPE).-
https://publicationethics.org/files/Ethical_Guidelines_For_Peer_Reviewers_2.pdf
1. Subiectul cărții este adecvat pentru publicare la Editura ADJURIS ?
Dacă răspunsul este „Necesită modificări” sau NU, vă rugăm să explicați:
Your answer
2. Titlul descrie în mod clar conținutul cărții ?
Dacă răspunsul este NU, vă rugăm să explicați:
Your answer
3. Partea introductivă cuprinde identificarea problemei cercetate, noutatea în raport cu abordările doctrinare existente, structura cercetării și detalierea metodelor de cercetare utilizate ?
Dacă răspunsul este NU, vă rugăm să explicați:
Your answer
4. Cartea respectă cerințele tehnice de redactare prevăzute de Ghidul autorilor? Ghidul autorilor poate fi consultat aici: http://adjuris.ro/Authors%20Guide.pdf .
Dacă răspunsul este NU, vă rugăm să explicați:
Your answer
5. Cum ați descrie stilul de redactare?
6. Cum ati aprecia coerența și claritatea exprimării ?
7. Cum ați evalua noutatea știintifică a lucrării ?
8. Metodele de cercetare utilizate de autor sunt adecvate pentru o lucrare academică în domeniul științific respectiv?
9. Lucrarea demonstrează o cunoaștere rezonabilă a literaturii de specialitate relevante în domeniu?
Daca raspunsul este NU indicati lucrările importante care au fost omise de autor
Your answer
10. Termenii și conceptele sunt definite în mod adecvat ?
Dacă răspunsul este „Nu întotdeauna” sau NU vă rugăm să explicați
Your answer
11. Sunt argumentele științifice susținute în mod logic?
Dacă răspunsul este „Nu întotdeauna” sau NU, vă rugăm să explicați:
Your answer
12. Cartea reprezintă o contribuție originală, cu impact asupra dezvoltării teoriei științifice?
Dacă răspunsul este NU, vă rugăm să explicați :
Your answer
13. Secțiunea de concluzii cuprinde rezultatele cercetării și modalitățile de valorificare a acestora ?
Dacă răspunsul este „În mică măsură” sau NU, vă rugăm să explicați
Your answer
14. Modul de citare a surselor bibliografice în notele de subsol respectă indicațiile din Ghidul autorilor? Ghidul autorilor poate fi consultat aici: http://adjuris.ro/Authors%20Guide.pdf
Dacă răspunsul este NU, vă rugăm să explicați:
Your answer
15. Lucrările de referinţă citate în cadrul cărții sunt menționate în secțiunea Bibliografie conform indicațiilor din Ghidul autorilor? Ghidul autorilor poate fi consultat aici: http://adjuris.ro/Authors%20Guide.pdf
Dacă nu, vă rugăm să explicați :
Your answer
16. Alte observații
Your answer
REZULTATUL EVALUĂRII
În urma evaluării, recomand: *
Aspecte etice
Referenții trebuie să supună atenției Directorului Editurii ADJURIS orice asemănări majore între manuscrisul supus evaluării și alte cărți publicate de care au cunoștință, precum și orice probleme care ar avea legătură cu acceptabilitatea etică a cercetării descrise în manuscris.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Tribuna Juridica. Report Abuse - Terms of Service