Indmeldelse
*
Barnets fulde navn
Dit svar
Fødselsdato *
Dit svar
*
Dit svar
*
Dit svar
*
Dit svar
*
Dit svar
Dit svar
Dit svar
Vil I som forældre give tilladelse til, at billeder udført af Jeres barn evt. offentliggøres på Billedskolens hjemmeside eller i en folder. *
Ønsker undervisning i efteråret
Tilmelding senest 1. September
Tilmelding senest 1. Januar
Send
Indsend aldrig adgangskoder via Google Analyse.
Denne formular blev oprettet inden for Palsgaard.net.