ระบบรับเรื่องร้องเรียน
กรอกรายละเอียดเรื่องร้องเรียน-ทุจริตคอร์รัปชั่น *
Your answer
ข้อมูลของผู้กล่าวหา
ชื่อ-สกุล* *
Your answer
ที่อยู่
Your answer
E-mail* *
Your answer
ข้อมูลของผู้ถูกกล่าวหา
ชื่อ-สกุล* *
Your answer
ตำแหน่ง
Your answer
ข้อมูลกล่าวหา* *
Your answer
รายละเอียดพฤติการณ์ตามข้อกล่าวหา* *
(โปรดระบุวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พยานบุคคลหรือพยานหลักฐานอื่นๆ ที่สามารถตรวจสอบได้)
Your answer
เอกสารแนบส่งมาได้ที่เมล์
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service