Συμμετοχή σε Σεμινάριο του ΚΠΕ Καρπενησίου, 12, 13, & 14 Μαΐου 2017

Η φόρμα έχει κλείσει λόγω λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής.