Formularz zgłoszenia do Szkoły Gospodarki Cyfrowej 2020
Koszt uczestnictwa: Zajęcia w ramach Szkoły są bezpłatne
Email address *
Czy jesteś członkiem e-Izby? *
Imię i Nazwisko: *
Your answer
Nazwa firmy: *
Your answer
Stanowisko:
Your answer
Twój adres e-mail: *
Your answer
Telefon kontaktowy: *
Your answer
W którym bloku chcesz uczestniczyć? *
Required
Zgody
*
Required
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest organizator wydarzenia tj.: Izba Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-837), przy ul. Pańskiej 96 lok. 83, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000474028, NIP: 701-039- 19-22 zwany dalej: „Administratorem”.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia udziału w Wydarzeniu organizowanym przez Administratora, zwanym dalej: „Wydarzeniem”, dokonywania ustaleń przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest Pani/Pana udział w Wydarzeniu oraz bieżącej obsługi sytemu rejestracji na Wydarzenie. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem wzięcia udziału w Wydarzeniu.

3. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody, Pani/Pana dane osobowe zostaną wykorzystane przez Administratora danych dla celów marketingu bezpośredniego polegającego na wysyłaniu informacji handlowej i kontaktowaniu się z Panią/Panem za pośrednictwem adresu e-mail i numeru telefonu. Udzielona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych, jak również prawo ich sprostowania, żądania usunięcia danych, a w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 roku przysługuje Pani/ Panu także prawdo do żądania ograniczenia przetwarzania.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Izba Gospodarki Elektronicznej . Report Abuse