อบรม "สร้าง e-book ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส" 29-30 มีนาคม 2557 แถม Tablet 7 นิ้ว Wifi กล้องหน้า-หลัง

เนื่องจากการจัดทำเอกสาร ebook ในรูปแบบ epub เพื่อนำไปใช้อ่านกับอุปกรณ์ ต่างๆ เช่น ipod, iphone, ipad, Android Tablet และซอฟต์แวร์อ่านหนังสืออื่นๆ กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นอีกทั้งอุปกรณ์ดัง กล่าวได้มีราคาลดลงอย่างมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและประยุกต์ใช้งาน โดยพึงพา Server ในองค์กรไม่ต้องใช้ App stro เราสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาบริหารจัดการ โดยซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นโอเพนซอร์สทั้งหมดตั้งแต่กระบวนการผลิตและเผยแพร่ใน องค์กร เนื่องจากระบบนี้ไม่มีระบบตัดเงินจึงเหมาะอย่างมากที่จะใช้เป็นระบบภายใน สำนักงานหรือเป็นระบบที่เผยแพร่สู่สาธาระณะ f
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้าง e-book.ในมาตรฐาน epub ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สได้
2. ผู้เข้าอบรมสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์และบริหารจัดการระบบควบคุมและเผยแพร่ e-bookในองค์กรได้
วิทยากร
ภาณุภณ พสุชัยสกุล
บรรณาธิการนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์
วันเวลาและสถานที่อบรม
วัน : วันที่ 29-30 มีนาคม 2557 (วันเสาร์และวันอาทิตย์)
เวลา : ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ : ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคาซิตี้ลิงก์ ชั้น 10 ซอยเพชรบุรี 35 (ซอยเมโทรเก่า)
ราคา :5,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมแล้ว ยอดสุทธิ 6,313)
โปรโมชั่น แถมฟรี Tablet 7 นิ้ว Wifi กล้องหน้า-หลัง
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question