Rejestracja uczestników Akademia Nordic Walking Jesień 2019
AKADEMIA NORDIC WALKING – jesień 2019
MIEJSCE
Stadion Lekkoatletyczny przy ul. Gliwickiej 72 (wejście/wjazd oraz parking od ul. Żużlowej).

TERMIN
1.10-17.10.2019 – w wtorek i czwartek o godzinach:
- GRUPA I godzina 18:30-19:30 – cykl 6-ciu spotkań
Imię i nazwisko *
Your answer
Wiek *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Akceptuję „Warunki korzystania z usług” świadczonych przez firmę Google Ireland Limited („Google”), firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia *
Akceptuję REGULAMIN AKADEMIA NORDIC WALKING – jesień 2019I. ORGANIZATOR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku. ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik.Dział Organizacji Imprez i Promocji, telefon +48 32 42 27 839 wew. 22www.mosir.rybnik.pl, e-mail: imprezy@mosir.rybnik.pl II. CEL Nauka prawidłowej techniki chodu Nordic Walking (NW). Zachęcanie do uprawiania jednej z najprostszych formy aktywności ruchowej. Podnoszenie sprawności fizycznej oraz profilaktyka zdrowotna. Upowszechnianie idei aktywnego wypoczynku oraz rekreacji poprzez sport.III. MIEJSCEStadion Lekkoatletyczny przy ul. Gliwickiej 72 (wejście/wjazd oraz parking od ul. Żużlowej).IV. TERMIN 1.10-17.10.2019 – w wtorek i czwartek o godzinach:- GRUPA I godzina 18:30-19:30 – cykl 6-ciu spotkańMaksymalna zakładana ilość uczestników w GRUPIE: 16 osób.ZAJĘCIA DLA OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH oraz chcących poprawić lub sprawdzić swoją technikę.V. UCZESTNICTWOW zajęciach mogą brać udział wszyscy chętni (od 15 roku życia) którzy:  wyrażają chęć udziału w zajęciach (bez względu na poziom umiejętności i wytrenowania); podpiszą stosowne oświadczenie/a pozwalające na udział w zajęciach; w przypadku uczestników niepełnoletnich (od 15 roku życia) przedłożą prowadzącemu zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w zajęciach; dokonają stosownej opłaty.VI. AKCJA PROMOCYJNAW czasie wiosennej edycji Akademii Nordic Walking 2019 odbędzie się 6 spotkań w każdej GRUPIE (dodatkowe nie wliczane do cyklu zajęcia 22 kwietnia). Każdy uczestnik, który będzie obecny na co najmniej 4 spotkaniach (danej GRUPY), otrzyma 3 wejścia na pływalnię kryta YNTKA (ul. Powstańców Śląskich 40, Rybnik) do wykorzystania do 31.12.2019 roku. Odbiór wejściówki musi być potwierdzony własnoręcznym podpisem.VII. PŁATNOŚCIOdpłatność za cykl spotkań w ramach jednej wybranej grupy wynosi 50 zł/os., a w przypadku dzieci i młodzieży od 15 do 18 lat – 25 zł/os.OPŁATY można dokonać przed pierwszymi zajęciami: przelewem na konto:Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku, ul. Gliwicka 72,bank: PKO BP SA, nr rach.: 56 1020 2528 0000 0802 0434 5617w tytule wpłaty należy wpisać: AKADEMIA NORDIC WALKING JESIEŃ 2019 oraz imię i nazwisko uczestnika; gotówką:a) w Dziale Organizacji Imprez i Promocji MOSiR Rybnik, ul. Gliwicka 72w dni robocze poniedziałek – piątek, w godzinach 7:30 – 14:30;W przypadku dokonania opłaty przed pierwszymi zajęciami na zajęcia należy przynieść potwierdzenie przelewu lub paragon.VIII. ZGŁOSZENIA Za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.mosir.rybnik.pl Poprzez dokonanie wcześniejszej opłaty na konto MOSiR Rybnik. W biurze Działu Organizacji Imprez i Promocji MOSiR Rybnik, ul. Gliwicka 72,w dni robocze poniedziałek-piątek, w godzinach 7.30 – 14.30 (możliwość dokonania opłaty).IX. UWAGI KOŃCOWE Zajęcia odbywać się będą bez względu na pogodę. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanego instruktora Nordic Walking. Udostępnienie sprzętu w cenie. Z zajęć będą wypraszane osoby pod wpływem alkoholu lub innych używek, a także osoby używające wulgarnych słów, zarówno w stosunku do Organizatorów, jak również uczestników Akademii Nordic Walking. Uczestnicy zobowiązani są również do zapoznania się i przestrzegania regulaminu Akademii Nordic Walking oraz regulaminów obiektów, na których prowadzone będą zajęcia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i interpretacji Regulaminu. Warunkiem wzięcia udziału w zajęciach jest: wpisanie się na listę uczestników, podpisanie stosownego oświadczenia oraz dokonanie opłaty związanej z uczestnictwem w zajęciach. Każdy uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność i samodzielnie decyduje o swoich predyspozycjach fizycznych. Organizator nie odpowiada za szkody rzeczowe wynikłe w stosunku do uczestników i osób trzecich. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się i podpisać oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 (dla osób pełnoletnich), do niniejszego Regulaminu. W przypadku udziału osób nieletnich, rodzice lub opiekunowie zobowiązani są zapoznać się i podpisać oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 (dla rodziców / opiekunów prawnych małoletnich), do niniejszego Regulaminu.Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72. Dane uczestnika w postaci imię, nazwisko, wiek i miejscowość oraz ewentualnie wizerunek (bez podania imienia i nazwiska), a także dane uczestnika / rodzica w postaci: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer konta bankowego, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia Rajdu, promocji imprezy oraz dokonania rozliczeń finansowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów. W przypadku rozliczeń finansowych podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Wizerunek (bez podania imienia i nazwiska) może być udostępniony na stronie www.mosir.rybnik.pl oraz Facebook`u, Instagramie, kanale YouTubie MOSiR Rybnik. Każdy uczestnik (lub rodzic / opiekun prawny) ma prawo dostępu do treści swoich (lub dziecka) danych oraz ich poprawiania.Regulamin: 23.09.2019 r. *
Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO, stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu Akademii Nordic Walking jesień 2019 *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy