QÜESTIONARI PER PROFESSIONALS SOBRE CONEIXEMENTS I ACTITUDS RESPECTE A LA SEXEAFECTIVITAT
L’objectiu d’aquesta consulta és identificar coneixements, actituds i actuacions que realitzem els professionals davant la sexeafectivitat de les persones que atenem, amb la finalitat d’establir, si s’escau, criteris i accions adequats pel seu abordatge a favor d’una atenció integral.
SERVEI / UNITAT EN LA QUE TREBALLES: (Tria una opció del desplegable de la teva empresa)
FUNDACIÓ PERE MATA
VILLABLANCA
INSTITUT PERE MATA
ETS
La teva edat:
En general, al teu lloc de treball, la sexualitat de les persones ateses: *
En els casos en que es tingui present, com s’aborda?
En el cas de prestar-li poca atenció és perquè: (podeu marcar més d'una resposta)
En el cas de que s’intenti ocultar és degut a: (podeu marcar més d'una resposta)
La manifestació afectiusexual més freqüent que he observat entre les persones ateses al lloc de treball és: *
Gens freqüent
Poc freqüent
Freqüent
Molt freqüent
Relació afectiva de parella
Jocs i carícies erótiques
Masturbació
Coit
Altres (indica quines)
Your answer
Segons el que tu hagis pogut saber, puntua de l'1 al 5 els riscos més habituals derivats de les conductes sexuals de les persones ateses: (1 poc risc, 5 molt risc)
1
2
3
4
5
Malaties de transmissió sexual (SIDA, Sífilis, ...)
Embarassos no desitjats (no responsables)
Prostitució
Abusos
Altres (indica quins)
Your answer
Si et demanen opinió sobre què fer respecte a aquests temes: *
En relació a aquests temes els/les professionals i equips assistencials:
Davant manifestacions sexuals especialment de risc, a nivell dels/les professionals:
A nivell de formació: *
A nivell organitzatiu, com a professional, trobes que:
SI
NO
S’hauria de treballar amb uns protocols adequats a cada tipus de servei
S’hauria de tractar cada cas dins l’equip
El/la professional és qui ha de tractar aquests aspectes individualment
És necessari abordar la sexeafectivitat en tots els casos
Sobre les malalties de transmissió sexual en general:
Consideres interessant algun programa de formació i informació sobre sexualitat, especialment dirigit a alguns grups de pacients/persones usuàries: *
Consideres la sexeafectivitat en persones ingressades o vinculades a un servei com un DRET a tenir en compte i respectar? *
Hi ha persones usuàries/pacients al servei/la unitat on treballes que tenen les habilitats o competències necessàries per mantenir relacions afectives i/o sexuals amb d’altres?
Consideres important/necessari que els pacients/persones usuàries que atens disposin d'un espai i un temps adequat per tenir intimitat?
Si desitges afegir algun comentari o suggeriment relacionat amb el tema d’aquesta enquesta que no consideris recollit en les preguntes anteriors pots escriure-ho aquí.
Your answer
Gràcies per la teva col•laboració. Les dades d’aquesta consulta es tractaran de manera totalment confidencial.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service