Apply as host to SAMarbete - The labour market day of the Social Sciences Student Union
Ansök senast den 4 februari 2019 / Apply the latest February 4th, 2019

Ta chansen att jobba på SAMarbete 2019!
För sjätte året i rad anordnas arbetsmarknadsdagen SAMarbete som finns till för alla samhällsvetare vid Lunds universitet. Att vara eventvärd på SAMarbete innebär att du hjälper till att förvandla Eden till en plats där studenter kan få träffa representanter från näringslivet och få möjlighet att prata om framtidens arbetsplaner i en avslappnad miljö.
Fyll i ansökan nedan. Rekryteringen sker löpande. Vi ser fram emot att få lära oss mer om dig över en telefonintervju.
/ Amani Qader & Louise Hillhammar
Värdansvariga för SAMarbete
vardansvarig@samvetet.lu.se

Samhällsvetarkåren tar din personliga integritet på allvar, därför hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR och vi samlar aldrig in mer personuppgifter än nödvändigt. För de personuppgifter du lämnar till oss genom detta formulär ansvarar arbetsmarknadskoordinatorn Arita Halili. Om du vill bli borttagen från registret, vill uppdatera informationen eller vill veta vilka uppgifter vi sparat om dig via formuläret kontaktar du Arita via arbetsmarknad@samvetet.lu.se som då skyndsamt ska hantera din förfrågan.

De personuppgifter som du lämnat i detta formulär kommer raderas eller avidentifieras senast 25/5.
Det här registret används för att kunna arrangera arbetsmarknadsmässan på ett så effektivt sätt som möjligt.

---------

Take the chance to work at SAMarbete 2019!
For the sixth year in a row the labour market fair SAMarbete will be arranged for all the Social Science students at Lund University. To be an event host at SAMarbete means that you help to turn Eden into a place where students can meet representatives from the work life and get the chance to talk about future working plans in a relaxed environment.
Please fill in the application below. The recruitment will take place on a continuous basis. We are looking forward to get to know you more during a phone interview.
/ Amani Qader & Louise Hillhammar
Host Managers at SAMarbete
vardansvarig@samvetet.lu.se

The Social Sciences Student Union cares about your integrity, and therefore we handle your personal information in accordance with the new law GDPR. We never collect more personal information than necessary. Arita Halili, the labour market coordinator, is responsible for the information collected through this form. If you want to be deleted from the register, update your personal information or know what information we have about you, contact Arita at arbetsmarknad@samvetet.lu.se and she will handle your request as soon as possible.

The personal information that you share in this form will be deleted or de-identified by 25/5 the latest. This register of information is used in order to arrange the job fair in an efficient way.


If there are any questions, contact: arbetsmarknad@samvetet.lu.se

Name *
What are you studying? *
Email *
Phone number *
What does an event host do?
Det finns fyra ansvarsområden för eventvärdarna: Loungevärdar, Utställarvärdar, Aktivitetsvärdar och Informationsvärdar.
- Loungevärdarna ansvarar för mat och förfriskningar under dagen.
- Utställarvärdarna tar hand om utställarna, visar dem till rätt plats och delar ut goodiebags
- Aktivitetsvärdarna har egna ansvarsområden kring CV-granskning, styling och fotografering samt karriärcoaching,
- Informationsvärdarna hjälper till med frågor och visar besökare och utställare rätt.

There are four different responsibility areas for event hosts: Lounge hosts, Organisation hosts, Activity hosts and Information hosts.
- Lounge hosts are responsible for food and refreshment during the day
- Organisation hosts take care of the exhibitors, show them to the right spot and hand out goodie bags
- Activity hosts have their own responsibility areas such as CV-audit, styling & photoshoot as well as career coaching.
- Information hosts answer questions and show the visitors and exhibitors to the right place.

What position/positions are you interested in? *
Required
Why should we choose you as a host for SAMarbetet? *
Please attach your CV (volunteerly)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Samhällsvetarkåren vid Lunds Universitet. - Terms of Service