SKOLĒNU AR AUTISKĀ SPEKTRA TRAUCĒJUMIEM INTEGRĀCIJA SKOLĀ: VECĀKU PIEREDZE
Ar šo aptauju vēlamies noskaidrot skolēnu ar autiskā spektra traucējumiem vecāku viedokli un pieredzi skolā integrācijas un iekļaušanās jautājumos.
Jūsu viedoklis ir ļoti svarīgs šī jautājuma noskaidrošanai, tādēļ lūdzam to izteikt.
Lūgums ir atbildēt uz sekojošiem jautājumiem, pie izvēlētās atbildes doto kvadrātiņu iezīmējot ar x, un pēc katra vēlēšanās, precizēt izvēlēto atbildi.
Anketas aizpildīšana prasīs aptuveni 10 minūtes.
Liels paldies par vērtīgo sadarbību!
PERSONĪGĀ INFORMĀCIJA
1.Pilsēta, kurā dzīvojat? *
Your answer
2. Kāda ir Jūsu bērna autiskā spektra traucējuma smaguma pakāpe? *
Required
3. Norādiet, lūdzu, skolas tipu, ko apmeklē Jūsu bērns: *
Required
4. Vai saskārāties ar grūtībām meklējot piemērotu izglītības iestādi savam bērnam? *
5. Kādas bija grūtības? (var izvēlēties vairākas atbildes) *
Required
IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
6. Jūsu bērns labprāt apmeklē izglītības iestādi? *
Required
7. Vai esat apmierināts/a ar Jūsu bērna integrāciju un iekļaušanu izglītības iestādē? *
8. Pēc Jūsu domām, klases/grupas gaisotne ir iekļaujoša? *
9. Vai esat apmierināts/a ar izglītības iestādes atbalsta komandas (skolotāji, speciālais pedagogs, skolotāja palīgs, logopēds, asistents, utt. ) profesionalitāti? *
10. Izglītības iestādes finansiālie resursi (jauno tehnoloģiju mācību palīglīdzekļi un atbilstošas iekārtas) ir pietiekami, lai sniegtu pilnvērtīgu atbalstu Jūsu bērnam? *
11. Izglītības iestādes strukturālie resursi (arhitektoniskās un uztveres barjeras) ir pietiekami, lai Jūsu bērns varētu bez traucējumiem brīvi pārvietoties skolas teritorijā? *
12. Vai esat piedalījies/usies Jūsu bērna individuālā izglītības plāna formulēšanā un tā vērtēšanā? *
13. Vai Jūsu bērns mācību aktivitātes veic? *
14. Vai esat apmierināts/a ar Jūs bērnam paredzēto aktivitāšu plānošanu un organizāciju? *
15. Vai esat apmierināts/a ar Jūsu bērnam paredzēto aktivitāšu saturu? *
16. Vai Jūsu bērna integrācijas un iekļaušanas jautājumos ir sadarbība starp izglītības iestādes atbalsta komandu un ārpusskolas speciālistiem, kas nodarbojas ar Jūsu bērnu? *
17. Ja sadarbība ir, tad vai Jūs esat apmierināts/a ar šo sadarbību?
18. Vai izglītības iestādē ir izveidota atbalsta darba grupa, kas nodarbojas ar Jūsu bērna un citu skolēnu ar speciālām vajadzībām integrācijas un iekļaušanas jautājumiem? *
19. Vai esat piedalījies/ usies atbalsta darba grupas sapulcēs Jūsu bērna integrācijas un iekļaušanas jautājumos? *
20. Vai izglītības iestāde ir interesējusies par Jūsu apmierinātības līmeni saistībā ar Jūsu bērnam sniegto skolas pakalpojumu kvalitāti? *
21. Ja jā, ar kādām modalitātēm?
SOCIALITĀTE
22. Vai Jūsu bērns jūtas pieņemts klases kolektīvā? *
23. Vai Jūsu bērnam ir labas attiecības ar klasesbiedriem? *
24. Vai Jūsu bērnam ir labas attiecības ar skolotājiem? *
25. Vai Jūsu bērnam ir draugi klasesbiedru vidū? *
26. Vai klasesbiedri atbalsta Jūsu bērnu mācību procesā? *
27. Vai Jūsu bērns satiekas ar saviem klasesbiedriem ārpus skolas? *
APMIERINĀTĪBA
28. Vai kopumā esat apmierināts ar izglītības iestādi, ko apmeklē Jūsu bērns? *
29. Kādu integrācijas un iekļaušanās modalitāti Jūs vēlētos Jūsu bērnam? *
Required
VIEDOKĻI
30. Kādi, Jūsuprāt, ir šķēršļi kvalitatīvas iekļaujošās izglītības nodrošināšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām? *
Required
31. Kādi, Jūsuprāt, ir risinājumi kvalitatīvas iekļaujošās izglītības nodrošināšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām? *
Required
32. Ja Jums ir citi ieteikumi skolēnu ar speciālām vajadzībām izglītības uzlabošanai, lūdzu izsakieties (kas būtu jāmaina?):
Your answer
PALDIES PAR SADARBĪBU!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service