[SV] ĐĂNG KÝ THAM GIA NGÀY HỘI "THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN"
Ngày hội Thanh niên Tình nguyện đã đủ số lượng đăng kí, BTC khóa link lại để tiến hành chia nhóm.Tuy nhiên các bạn không đăng kí vẫn được tham gia với các yêu cầu sau: có mặt tại sân trường đúng giờ lúc 7h45 ngày 13/01/2018 (Chủ nhật), trang bị giẻ lau để vệ sinh trường lớp, trang phục nghiêm túc.
This form was created inside of Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Report Abuse