Enquête 'Uw mening telt!'
DENDERLEEUW - IDDERGEM - WELLE
Op zondag 14 oktober 2018 is het aan u om te beslissen of de huidige meerderheid Denderleeuw goed of slecht heeft bestuurd.

Uw reacties op de onderstaande 40 vragen zullen ons helpen een juist antwoord te geven op uw verwachtingen en op uw noden.

Het Vlaams Belang wil mee vorm geven aan onze gemeente. Deze bevraging is een eerste stap. Uw antwoorden doen er dan ook echt toe. Uw antwoorden zullen ons leren wat beter kan en wat anders moet.

Veiligheid
1) Ik voel me veilig in onze gemeente? *
Op deze locatie(s) voel ik mij onveilig:
Your answer
2) Er is voldoende blauw op straat om mij een veilig gevoel te geven? *
Uw mening:
Your answer
3) De drugsproblematiek in onze gemeente wordt streng genoeg aangepakt? *
Uw mening:
Your answer
Vlaams beleid en integratie
4) Ik vind dat het gemeentebestuur voldoende inspanningen levert om het Vlaamse karakter van onze gemeente te beschermen *
uw mening:
Your answer
5) Ik vind de aanhoudende instroom van vreemdelingen in onze gemeente zorgwekkend. *
Uw mening:
Your answer
6) Ik ga ermee akkoord dat ambtenaren van de gemeente of het OCMW vreemdelingen in een andere taal aanspreken? *
Uw mening:
Your answer
7) Ik vind dat vreemdelingen zich voldoende integreren. *
Uw mening:
Your answer
8) Illegalen moeten: *
Sociale woningen
9) Onze gemeente beschikt over voldoende sociale woningen? *
Uw mening:
Your answer
10) Ik vind dat de eigen inwoners voorrang moeten krijgen bij de toekenning van sociale woningen. *
Uw mening:
Your answer
Senioren
11) Er zijn voldoende rustoorden in onze gemeente. *
Uw mening:
Your answer
12) Er zijn voldoende serviceflats in onze gemeente. *
Uw mening:
Your answer
Andersvaliden
13) Ik vind dat het gemeentebestuur voldoende aandacht heeft voor andersvaliden. *
uw mening:
Your answer
Sport
14) Onze gemeente biedt voldoende ondersteuning aan onze sportclubs? *
Uw mening:
Your answer
Verkeer, mobiliteit, parkeren
15) Als zwakke weggebruiker voel ik mij veilig in onze gemeente. *
Uw mening:
Your answer
16) Er vinden voldoende snelheidscontroles plaats in onze gemeente. *
Uw mening:
Your answer
17) Ik ben tevreden over het aanbod en uurregeling van de bussen. *
Zo nee, waarom niet?
Your answer
18) Ik vind gemakkelijk een parkeerplaats in mijn straat. *
Zo nee, in welke straat?
Your answer
19) Ik vind de parkeertarieven (station) in Denderleeuw: *
20) Ik ben tevreden over het huidige parkeerbeleid. *
Uw mening
Your answer
21) Onze gemeente communiceert goed over geplande openbare werken. *
Uw mening?
Your answer
Netheid, huisvuil, sluikstort
22) De voetpaden en straten worden voldoende onderhouden in mijn (deel)gemeente. *
Uw mening:
Your answer
23) De openbare plaatsen (kerkhoven, kerkpleinen, groenperken,…) liggen er net en proper bij. *
Uw mening:
Your answer
24) Ik ben tevreden over de huidige werking van het containerpark. *
Zo nee, wat kan beter?
Your answer
25) Er wordt gesluikstort in mijn straat. *
Zo ja, in welke straat?
Your answer
Jeugd
26) Onze gemeente biedt voldoende jeugdlokalen voor haar jeugdwerking. *
Uw mening:
Your answer
27) Onze gemeente organiseert voldoende activiteiten voor de jeugd. *
Uw mening:
Your answer
28) Er is voldoende buitenschoolse kinderopvang in onze gemeente. *
Uw mening:
Your answer
Middenstand
29) Er worden voldoende inspanningen geleverd voor de lokale middenstand. *
Uw mening:
Your answer
Gemeentelijke administratie
30) Het gemeentebestuur reageert voldoende snel en duidelijk op klachten en/of bekommernissen van burgers? *
Uw mening:
Your answer
31) Ik ben tevreden over de openingsuren van het gemeentehuis. *
Uw mening:
Your answer
Bestuursmeerderheid
32) Ik heb het volle vertrouwen in de huidige sp.a-CD&V-coalitie. *
Zo nee, waarom niet?
Your answer
33) Wat vond u de beste realisatie van deze bestuursmeerderheid? *
Your answer
34) Wat vond u de slechtste realisatie van deze bestuursmeerderheid? *
Your answer
35) Ik heb er al aan gedacht om Denderleeuw te verlaten. *
Zo ja, waarom?
Your answer
Verkiezingen
36) Voor welke partij stemde u bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2012? *
Your answer
37) Voor welke partij stemde u bij de laatste parlementsverkiezingen in 2014? *
Your answer
38) Voor welke partij zal u bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 stemmen? *
Your answer
39) Vindt u dat het cordon sanitaire in onze gemeente moet doorbroken worden? *
40) Welke coalitie geniet uw voorkeur?
Uw mening telt!
Laat ons hier uw opmerkingen en voorstellen weten:
Your answer
Help mee met het Vlaams Belang
Ja, ik wil
Mijn contactgegevens (naam, adres, telnr., e-mailadres) zijn:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.