Elavate Raamatude registreerimine // Регистрация Живых Книг // Registration of Living Books
Suur tänu teie huvi Elava Raamatukogu ja teie soovi vabatahtlikult Elava Raamatuna osaleda eest! Me palume teid vastata mõnedele küsimustele, et me saaksime tõhusalt teiega töötada. Me võtame teiega ühendust paari päeva jooksul. // Спасибо за ваш интерес к Живой Библиотеке и вашему желанию добровольно участвовать в роли Живой Книги. Чтобы мы смогли продуктивно работать с вами, просим ответить на несколько вопросов. Мы с вами свяжемся в течение нескольких дней. // Thank you for your interest in the Human Library, and for your offer to volunteer as a Living Book. In order for us to consider your request, please answer a few questions. We will get in touch with you in a few days.

Kontseptist // About the concept: http://humanlibrary.org
О концепции: http://humanlibrary.ru
Nimi/Имя/Name : *
E-mail: *
Tel.nr./Тел./Phone nr.: *
Kust te kuulsite Elavast Raamatukogust? Откуда вы узнали о Живой Библиотеке? Where did you hear about Human Library? *
Miks te tahaksite olla Elav Raamat? Почему вы бы хотели стать Живой Книгой? Why would you want to become a Living Book? *
Mis teemal te tahaksite rääkida Elava Raamatuna? На какую тему вы хотели бы говорить в роли Живой Книги? What topic do you want to talk about as a Living Book? *
Mis eelarvamustega ja stereotüüpidega te olete kohtunud, mis on seotud teie looga? С какими предубеждениями и стереотипами, связанными с вашей историей, вы сталкивались? What prejudices and stereotypes have you faced, related to your story? *
Mis omadused teil on, mis teeksid teid heaks Elavaks Raamatuks? Какими качествами вы обладаете, которые cделают вас хорошей Живой Книгой? What qualities do you have that would make you a good Living Book? *
Mis keeltes te võite ürituse jooksul suhelda? На каких языках вы могли бы общаться во время мероприятия? What languages are you able to speak during the event? *
Required
Mis huvitab teid Elava Raamatukogu programmis ja mida te tahate saada oma osalemisest? Чем вас интересует программа Живой Библиотеки и что вы бы хотели получить от своего участия? What interests you about the Human Library programme and what do you hope to get out of your participation?
Teised kommentaarid või erivajadused osalemiseks/Другие комментарии или спец.потребности необходимые для участия/Other comments or special needs in order to participate:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy