NOVA Host Families 2017 / 2018
Dear parents,

Thank you for your support of our efforts to organize meaningful and interesting activities and events for NOVA students. Organization of these activities and events would not be possible without parents’ support in providing hosting for the visiting students.

Please fill out this form in order to sign up for hosting visiting students.

Please be informed that hosting parents for any event are expected to:
- have guardianship over the assigned visiting students;
- give the same courtesy, care, and supervision that our NOVA students commonly receive from host families whenever attending similar events;
- arrange safe transportation, as necessary (by car or taxi, to and from events);
- provide breakfast and dinner for visiting students, if necessary. Lunches will be provided by NOVA.

You may contact the Athletics Director and Activities Coordinator Mr. Aleksandar Ristovski (aleksandar.ristovski@nova.edu.mk) for more information.


Почитувани родители,

Ви благодариме за вашата поддршка на нашите напори при организирањето на осмислени и интересни активности и настани за учениците од НОВА. Организирањето на овие активности и настани не би било можно без помошта на родителите при обезбедувањето на сместување за учениците-гости .

Ве молиме пополнете ја оваа форма за да се запишете за сместување на ученици во вашето семејство.

Од родителите-домаќини за сите настани ќе се очекува:
- Да бидат старатели на доделените ученици-гости;
- Да се однесуваат љубезно, учтиво и грижливо кон нивните гости, исто онака како што се пречекани и нашите ученици од своите домаќини кога ќе заминат на некој сличен настан;
- Да обезбедат сигурен превоз до и од посоченото место на настанот (со свој автомобил или со такси-превоз);
- Да обезбедат појадок и вечера за гостите, доколку е потребно. Ручеците се обезбедени од „НОВА“.

За повеќе информации, ве молиме јавете се кај координаторот на CEESA активностите, г. Александар Ристовски (aleksandar.ristovski@nova.edu.mk).
1. Name of the student: / 1. Име на ученикот: *
(last name, first name) / (презиме, име)
2. Name of the parent: / 2. Име на родителот: *
(last name, first name) / (презиме, име)
3. Grade: / 3. Одделение / клас *
(current grade level of the student) / (одделение / клас на ученикот)
4. Event: / 4. Настан: *
Please select event(s) for which you may provide hosting for visiting students / Одберете настан(и) за кои можете да понудите сместување за ученици-гости
Required
5. How many students can be accommodated in your home? / 5. Колку ученици можат да се сместат во вашиот дом? *
guidelines are that every attempt should be made to house visiting students in pairs or larger groups / препораките се дека максимални напори треба да се направат за учениците-гости да се сместат во групи од по двајца или повеќе ученици
Do you have pets? / Дали имате домашни миленичиња? *
Required
Do you smoke at home? / Дали се пуши во домот? *
6. Contact e-mail address: / 6. Контакт е-маил адреса: *
This e-mail address will be sent to the parents and coaches of the visiting students / Оваа е-маил адреса ќе биде испратена на родителите и професорите на учениците гости
7. Contact phone number: / 7. Телефонски број за контакт: *
This phone number will be sent to the parents and coaches of the visiting students / Овој број ќе биде испратен на родителите и професорите на учениците гости
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of NOVA International Schools. Report Abuse